Strijd nog niet gestreden voor wijkraden die Domus Plus en Skaeve Huse in de buurt krijgen: ’We hebben onze mening gegeven, maar uiteindelijk hebben we niks te zeggen’

Uitgerekend op de avond van de verkiezingen maakte het Haarlemse college van B en W de twee gekozen bouwlocaties voor Skaeve Huse en Domus Plus bekend. Buurtbewoners van de Nieuwe Parkweg en de Vergierdeweg en de twee wijkraden zijn – zoals verwacht – niet blij met hun toekomstige buren.

De bekendmaking is de laatste stap in de vraag waar de twee woonvormen voor de lastige doelgroep gebouwd moeten worden. Van 61 potentiële locaties ging de gemeente in oktober naar vier. Nu – na gesprekken met wijkraden en omwonenden -werd de knoop verder doorgehakt en bleven er twee over.

Een wooncomplex voor 24 verslaafden (Domus Plus) komt aan de Nieuweweg in Parkwijk. Zes huisjes voor mensen die nergens anders kunnen wonen omdat ze vaak woonoverlast geven (Skaeve Huse) worden gebouwd op het weiland in Haarlem-Noord aan de Vergierdeweg.

Van begin af aan is er amper draagvlak geweest in de buurten die kans maakten deze woonvormen te krijgen. Hierin is Haarlem niet uniek, bouwplannen voor Skaeve Huse en Domus Plus veroorzaken overal in Nederland onrust en hebben een hoog ’niet-in-mijn-achteruin’-gehalte. Wanneer eenmaal gebouwd, blijkt van de gevreesde overlast vaak weinig sprake.

In beton gegoten

Ondanks dat ze wist dat haar wijk een van de vier kanshebbers was, reageerde wijkraadvoorzitter Thea de Roos van het Vondelkwartier verbaasd toen ze woensdag hoorde dat het Skaeve Huse woonproject in haar buurt in Haarlem-Noord komt.

„Ik had de indruk dat de tegenargumenten die wij de gemeente gegeven hadden, overtuigend waren. Deze locatie ligt naast het crematorium Sterrenheuvel en de sportvelden. Ongeschikt dus. En er is al een daklozenopvang in de buurt, Velserpoort. We vrezen voor een opstapeling van problemen. Weet je wat ik zo jammer vind? De gemeente blijft benoemen dat de kritiek van omwonenden is meegenomen bij hun keuze. Het zogenoemde participatieproject. Klopt, we hebben onze mening gegeven, maar uiteindelijk hebben we niks te zeggen. Zo vaak vroegen we om de locatie op Schoteroog, bij de Mooie Nel, serieus te overwegen. Dat is nooit gedaan. De vier locaties van de gemeente leken in beton gegoten.”

Drugsdealers en prostitutie

Wim Kleist, vicevoorzitter van Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder deelt deze mening. „Het is schijnparticipatie. We zijn nooit een serieuze gesprekspartner geweest. Toen we als wijkraden een gesprek met de wethouders hadden, en wij over alternatieve locaties begonnen, kregen we als reactie: ’We hoopten eigenlijk te kunnen praten over hoe het wél op jullie locaties kan?’ Nou, niet dus. We snappen dat deze doelgroep ergens moet wonen. Maar doe dat in de Waardepolder. Dat is geen optie, vindt de gemeente, omdat ze daar geen woningen willen. Maar onze buurt is volgens ons geen optie. We hebben al zoveel overlast van hangjongeren in auto’s, drugsdealers en prostitutie in- en rondom het Reinaldapark. Er is te weinig mankracht bij de politie en bij de boa’s. De gemeente kan ons geen veiligheid garanderen.”

22 april

De definitieve keuze voor de locaties moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 april. Het plan van de twee wijkraden is om voor die tijd te praten met raadsleden en fracties, hen te overtuigen van alternatieve locaties bij Schoteroog en de Waardepolder. Ook zullen ze inspreken bij de komende commissievergaderingen van de gemeente. ,,We hebben nog hoop”, zegt Thea de Roos.

Locatiekeuze voor Domus Plus en Skaeve Huse


De gemeente Haarlem wil twee bijzondere woonzorgvoorzieningen realiseren in Haarlem, namelijk Domus Plus aan de Nieuweweg 2 en zes Skaeve Huse aan de Vergierdeweg 452/454. Met het voorstel van het college wordt het onderzoek naar potentieel kansrijke locaties voor de woonzorgvoorzieningen in Haarlem afgerond. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 22 april en maakt een definitieve keuze.


Met een vaste woonplek buiten de woonwijk krijgen mensen in Domus Plus en Skeave Huse de zorg die zij nodig hebben en is er voldoende toezicht op de cliënten en hun omgeving. Zo wordt voorkomen dat de cliënten nog meer problemen krijgen en dat zij overlast veroorzaken voor hun omgeving.


Motivatie
De Vergierdeweg biedt voldoende ruimte voor het realiseren van zes Skaeve Huse. Het college ziet ook kansen voor het opknappen van de monumentale boerderij Noord-Akendam. Deze verkeert nu in vervallen staat en de gemeente wil een integraal plan maken voor de boerderij waar Skaeve Huse deel van uit maken. Het college vindt de locatie aan de Nieuweweg 2 geschikt voor Domus Plus. Het is een rustige en prettige woonomgeving voor de 24 cliënten die hier voor de rest van hun leven zullen wonen. Met intensieve begeleiding kunnen zij hun gedrag en levensstijl verbeteren. De
boerderij biedt kansen om de cliënten van Domus Plus een zinvolle dagbesteding te geven. Daarom zijn er ideeën voor een buurtproject in de vorm van een zogenaamde ‘doe- of ontmoetingstuin’.


Aandacht voor de buurt
Bewoners kunnen nog niet meteen hun intrek nemen aan de Vergierdeweg en de Nieuweweg. Om de bouw en het gebruik van de voorzieningen mogelijk te maken, moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Daarnaast stelt de gemeente, samen met de omgeving, een beheerplan op voor beide locaties. Hierin staan de taken van gemeente, politie, beveiligingsbedrijf en zorgaanbieder omschreven. Daarmee is al goede ervaring opgedaan bij andere opvanglocaties in Haarlem, zoals bijvoorbeeld de locatie Wilhelminastraat. De gemeente zorgt ervoor dat 24 uur per dag en 7 dagen
in de week beveiliging aanwezig is bij Domus Plus en Skaeve Huse. Als het goed gaat, wordt bij Skaeve Huse de beveiliging na verloop van tijd afgebouwd.

Participatie
Voor het vinden van geschikte locaties is inwoners van Haarlem gevraagd mee te denken. De door Haarlemmers aangedragen locaties zijn getoetst aan de door de raad vastgestelde toetsingscriteria met als doel te komen tot een eerste selectie van locaties. In oktober 2020 stelde de gemeenteraad vier kansrijke locaties vast. Deze locaties zijn betrokken in het vervolg van het locatieonderzoek en bewoners, instellingen en bedrijven uit de omgeving is gevraagd om hun inbreng. Veel Haarlemmers
hebben gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente om hun mening te geven. De gemeente organiseerde een digitale informatieavond en per wijk een buurtgesprek met een kleine afvaardiging van de betrokken wijken.


Aanpak overlast
De bekendmaking van de vier beoogde locaties voor het realiseren van Domus Plus en Skaeve Huse heeft impact gehad op de direct omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen uit de vier betrokken gebieden. Haarlemmers uitten hun zorgen en bezwaren veelvuldig en ook hun klachten over beheer en onderhoud, zwerfafval en reeds ervaren overlast bij de vier locaties. Daarom stelt het college voor om samen met de buurt een wijkschouw uit te voeren en een plan van aanpak te maken voor een veilige(re) inrichting van de openbare buitenruimte rondom de woonvoorzieningen en meer handhaving.


Besluitvorming
Op 31 maart vergaderen de commissie Samenleving en Ontwikkeling. De griffie organiseert die avond ook de mogelijkheid om in te spreken. Aanmelden kan via griffiebureau@haarlem.nl.

Op 22 aprilneemt de gemeenteraad haar besluit.
Meer informatie op http://www.haarlem.nl/opvang

Vervoersdienst Zoefzoef breidt uit.

Twee jaar geleden startten Haarlem Effect en DOCK met Zoefzoef, een duurzame vervoersdienst in Schalkwijk/Oost, Zuidwest en een deel van het centrum. Dat loopt goed! Daarom gaan we nu ook met de Zoefzoef binnen Haarlem-Noord rijden. Uiteraard binnen de coronamaatregelen.

We starten met rijden in Noord op 22 maart a.s. op maandagen, dinsdagen en donderdagen. Later zullen we uitbreiden naar de woensdag en vrijdag.

Meer zelfstandigheid met Zoefzoef


Zoefzoef is bedoeld voor korte ritten binnen de wijk, bijv. naar het wijkcentrum, de dagbesteding,  kapper, familie, supermarkt, fysiotherapeut of huisarts. In de Zoefzoef kunt u uw hulphond, boodschappen of rollator meenemen. Zoefzoef is er voor iedereen, maar we richten ons speciaal op ouderen en mensen die minder mobiel zijn of niet goed zelfstandig kunnen reizen. Zo helpt de vervoersdienst deze mensen deel te laten nemen aan het maatschappelijk en sociaal leven en zelfstandig te functioneren. En het is nog gezellig ook: tijdens de rit is er tijd voor een praatje met een van onze vaste vrijwillige chauffeurs, die ook helpen met in- en uitstappen en tillen van boodschappen. Zoefzoef is een elektrische auto, dus geen vieze uitlaatgassen!

Rit aanvragen

U kunt vanaf maandag 15 maart een rit aanvragen voor Zoefzoef via telefoonnummer 023 5436046 (tussen 9.00 en 12.30 uur).

Een enkele rit kost €1,50 en kan betaald worden bij de chauffeur (pin of contant). Strippenkaarten van 10 of 20 ritten zijn wat goedkoper.

Meer informatie

Op de website http://www.zoefzoefhaarlem.nl vindt u meer informatie over Zoefzoef. U kunt ook contact opnemen met Haarlem Effect:
– Astrid Valkenburg: avalkenburg@haarlemeffect.nl / 06 48101347
– Marjolein Huijser: mhuijser@haarlemeffect.nl / 06 45501449

Hoe zie jij Haarlem in de toekomst voor je?

Eind vorig jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest waar de gemeente in gesprek gingen met de inwoners van Haarlem, in het kader van de Omgevingsvisie. Er is veel informatie opgehaald, en er is samen besproken welke onderdelen van de perspectieven Spoor en Spaarne de inwoners het meest aanspraken. Dit is verwerkt tot één nieuw verhaal. Graag gaat de gemeente daarover verder met de inwoners in gesprek op dinsdag 16 februari, in de middag van 15.30 tot 17.00 uur of in de avond van 19.00 tot 20.30 uur.

Als je wilt deelnemen, meld je dan door een mail te sturen met daarin je naam en achternaam, de buurt waarin je woont (optioneel), en of je aanwezig bent tijdens de middag of de avondsessie naar: omgevingswet@haarlem.nl.

Ga voor meer informatie naar Hoe zie jij Haarlem in de toekomst voor je? – Gemeente Haarlem

Blijf thuis, doe niet mee!

De burgemeester heeft besloten de volgende gebieden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied: winkelcentrum Marsmanplein en omgeving, het centrum, Europawijk en winkelcentrum Schalkwijk, en winkelcentrum Beatrixplein en omgeving. Dit betekent dat de politie hier preventief mag fouilleren. Aanleiding hiervoor zijn de signalen dat er vandaag wederom opgeroepen wordt tot rellen in Haarlem.

Burgemeester Wienen: Het moge duidelijk zijn dat deze mate van geweld en verstoring van de openbare orde op geen enkele wijze geoorloofd is. De politie zal dan ook hard ingrijpen. Ik roep dringend op: blijf thuis, doe niet mee, ga ook niet kijken. Niemand is blij met corona of een lockdown en deze lastige periode duurt lang, maar de consequenties van een strafblad duren nog veel langer.

Ook de Haarlemse gemeenteraad roept de Haarlemmers op om rustig te blijven. Het is belangrijk dat we contact houden en het gesprek aangaan over corona, maar er is geen ruimte voor enige vorm van geweld.

Domus+/ Skaeve Huse naast woning en rouwcentrum?

Een mogelijke Domus+ locatie aan de Vergierdeweg voldoet niet aan het honderd meter-criterium. De vervallen boerderij Noord-Akendam wordt namelijk bewoond door Gerard Steentjes.

Gerard Steentjes staat neutraal te zijn tegenover de komst van Skaeve huse of een Domus+ huis. ‘Ik weet dat de buurt het niet wil, er wordt druk uitgeoefend om daarin mee te gaan. Maar als je deze mensen open benadert, dan zijn ze ook aardig tegen jou.’ Hij spreekt uit ervaring als vrijwilliger bij Stem in de Stad.

Tussen rouwcentrum Sterrenheuvel en het weiland van boer Vink is een smalle strook die breder uitwaaiert richting boerderij. Het wordt beheerd door Recreatiegebied Spaarnwoude, maar is eigendom van Staatsbosbeheer. Drie leden van wijkraad Vondelkwartier namen er afgelopen zaterdag een kijkje.

‘Deze plek is niet zo afgelegen als de gemeente denkt. Het ligt dichtbij sportvelden en twee rouwcentra,’ zegt secretaris Kees Huijer, ‘Verslaafde bewoners mogen er gebruiken, maar er mag niet in de omgeving gedeald worden. Dan gaan ze vanzelf de wijk in.’

       Steentjes vertelt dat er plannen te over zijn geweest voor dit stuk land: een zorgboerderij, een vogelhospitaal en een sauna. Buur Sterrenheuvel kwam met het idee van een hofje. Steentjes: ‘Dan zou elke bewoner € 25.000 moeten inleggen voor het opknappen van de boerderij. De gemeente zegt dat hier voorzieningen zijn, maar ik heb geen riolering en ook geen waterleiding. Wel elektra en gas.’

       Uit het verhaal van zowel de wijkraad als Steentjes blijkt dat er op de Vergierdeweg al wordt gedeald. Steentjes: ‘Je ziet jongens uit de buurt bij de bushalte staan. Je ruikt de wiet. En dan komt er een auto die na een minuut weer weg is.’

       Voorzitter Thea de Roos ziet een Domus+ locatie liever langs de snelweg of spoorbaan. ‘In de praktijk blijkt de Waarderpolder het best te voldoen.’ Huijer vult aan: ‘Dit is een ander soort wonen, het heeft een maatschappelijke functie. En de gemeente kan best een beetje creatief zijn met het bestemmingsplan.’

Op de foto:

V.l.n.r. wijkraadsleden Thea de Roos, Gerard Steenhof en Kees Huijer en bewoner Gerard Steentjes bij de boerderij

Tekst & foto:

Willem Brand

Open brief aan de gemeenteraad.

Aan de raad van de gemeente Haarlem

t.a.v. de raadsgriffier drs. M.C.C. Philips

griffiebureau@haarlem.nl

mphilips@haarlem.nl

Haarlem, 20 december 2020

Onderwerp:

Open brief vijf wijkraden aan de raad van de gemeente Haarlem:

Bouw Domus plus en Skaeve Huse in de Waarderpolder!

Inleiding:

De gemeente Haarlem zoekt in één van onze wijken een locatie voor een Domus Plus gebouw bestemd voor 24 bewoners. Op een andere locatie, ook in één van onze wijken, wil de gemeente zes woningen laten bouwen, de zogenaamde Skaeve Huse. In een Domus Plus huis krijgen bewoners met een uitbehandelde verslaving – of met een psychosociale, psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking – langdurige ondersteuning en voorts, als zij dat willen, dagbesteding. Er is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig. De Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij de Skaeve Huse zal de beheerder tussen de twee en acht uur per dag aanwezig zijn en op zogenaamde “piekmomenten”.

Het zijn dus “rare huizen voor rare leefwijzen” en met deze typering verwijzen wij naar het rapport met dezelfde naam van de voormalige Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, nu Platform 31. Citaat: “Men kan daar lawaai maken, drugs gebruiken, rotzooi rond de woning zetten, een bouwvallig schuurtje timmeren en de boel verwaarlozen. Dat betekent dan wel dat je net als hinderlijke bedrijven buiten woongebieden wordt gehuisvest. Kleine woonlocaties op afstand van mogelijke omwonenden. Die locaties zijn er, als je ze wilt vinden. In elke stad”.[1]

Selectie vier locaties in Haarlem

U als gemeenteraad besloot op 22 oktober 2020 vier locaties aan te wijzen voor een Domus Plus voorziening en zes Skaeve Huse.

  1. In de wijk Vondelkwartier een locatie bij de monumentale boerderij Noord-Akendam, aan de Vergierdeweg 452/454;
  2. In de wijk Parkwijk-Zuiderpolder een locatie op het groene perceel ten zuiden van het fietspad en de fly-over bij de Robertus Nurksweg;
  3. In de wijk Parkwijk-Zuiderpolder een locatie aan de westkant op het weiland dat behoort bij de boerderij aan de Nieuweweg 2;
  4. In de wijk Boerhaave een locatie op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schalkwijk, aan de Boerhaavelaan 57.


Wijkgesprekken:

Op 7 december 2020 sprak wethouder Marie-Thérèse Meijs met bewoners, verenigingen en ondernemers van de Boerhaavewijk en de wijk Vondelkwartier. Op 14 december 2020 praatte wethouder Floor Roduner met vertegenwoordigers uit de wijk Parkwijk-Zuiderpolder. Alle betrokkenen hebben beide wethouders klip en klaar verteld dat de komst van deze voorzieningen een grote bedreiging vormen voor de veiligheid en de leefbaarheid in hun wijk. De beoogde doelgroep voor DomusPlus/Skaeve Huse past namelijk niet bij een kinderrijke wijk zoals het Vondelkwartier met tal van sportclubs. Evenmin past deze doelgroep in een wijk waar ondernemers nu al veel overlast ervaren van verslaafden zoals in Parkwijk-Zuiderpolder en deze groep past ook niet bij de locatie in de Boerhaavewijk met sportclubs, een basisschool en een buitenschoolse opvang.    

Naast deze inhoudelijke bezwaren hebben we ook onze onvrede uitgesproken over het feit dat wij niet vooraf, maar pas achteraf, dus na de besluitvorming door uw raad, onze mening hebben kunnen geven. Dat is niet meer van 2020. Een modern bestuur heeft een open oor voor zijn burgers en laat hun mening meewegen voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming.

Het viel ons daarbij op dat wethouder Floor Roduner steeds maar weer verklaarde dat de Waarderpolder niet in beeld mag komen als een geschikte locatie, omdat het gebied geen woonbestemming heeft. Door de Waarderpolder taboe te verklaren geeft de wethouder geen ruimte aan welke vorm van bestuurlijk meedenken dan ook.

Het eerder aangehaalde rapport van Platform 31 maakt glashelder hoe belangrijk het is om de juiste locatie te vinden. Citaat: “Uit alle ervaringen blijkt, dat alleen terreinen in aanmerking komen die uit het zicht en buiten gehoorsafstand van woonwijken liggen, maar niet zo ver van de bewoonde wereld dat een staatje ontstaat waarop niemand meer controle heeft. De keus is dan beperkt. Alleen bedrijfsterreinen en percelen langs verkeerswegen en spoorwegemplacementen komen in aanmerking, en andere reststroken waar verder niemand woont. Een alternatief is het plaatsen van ‘’aanleuncontainers’ op een terrein dat toebehoort aan een zorginstelling”.[2]

Onze oproep:

Tijdens de bijeenkomst op maandag 7 december jl. heeft de voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier de gemeenteraad en college opgeroepen dit bestuurlijke taboe op de Waarderpolder op te heffen. Met deze open brief steunen de vijf direct en indirect betrokken wijkraden de eerder gedane oproep:

Zoek een locatie in de Waarderpolder voor Domus Plus en de Skaeve Huse en geef die locatie de bestemming bijzondere of maatschappelijke doeleinden.

Immers met de bouw van Domus Plus en de Skaeve Huse zijn deze gronden bestemd voor het gebruik van sociale en/of maatschappelijke doeleinden. Bij dit project ligt de nadruk op het bieden van zorg aan betrokken bewoners en niet op het aspect wonen. U als gemeenteraad heeft de bevoegdheid om in bestemmingsplannen bedrijvigheid, wonen en zorg van elkaar te scheiden.

Wij roepen u daarom op: Ga aan de slag met een locatie in de Waarderpolder en geef die de bijbehorende bestemming bijzondere doeleinden. Daarmee toont u aan echt te hebben geluisterd naar uw inwoners.

Met vriendelijke groet, namens de vijf wijkraden Boerhaavewijk, Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, Slachthuisbuurt, Amsterdamse Buurten en Vondelkwartier,

Thea de Roos-van Rooden

Voorzitter wijkraad Vondelkwartier


[1] In 2005 publiceerde de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (sinds 2013 Platform 31) het rapport “Rare huizen voor rare leefwijzen” https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/74/42/rare_huizen-1478508834.pdf

[2] “Rare huizen voor rare leefwijzen”, p. 20.

Spaarnelanden decembernieuws!

Kerstbomeninzameling aan huis
De traditionele Haarlemse kerstbomeninzameling ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Wegens corona is er een alternatief bedacht. Spaarnelanden houdt in de periode van 4 t/m 15 januari 2021 per stadsdeel twee inzamelrondes, zodat inwoners hun kerstboom gemakkelijk kwijt kunnen.

Bewoners kunnen op de voor hen geldende inzameldagen, kerstbomen aanbieden vóór 10.00 uur ’s ochtends. Op de stoep (niet in de voortuin) of naast de plek waar normaal de rolcontainers worden geplaatst, zodat het de reguliere inzameling niet hindert.

Inzameldagen Vondelkwartier: wo. 6 januari en wo. 13 januari 2021

Inzameldagen afval in 2021

Houd er rekening mee dat de weeknummers voor de inzameling van gft- en etensresten en uw PBD (plastic, blik en drinkpakken) veranderen. Bent u gewend dat wij op de even weeknummers uw afval inzamelen in 2020, dan doen wij dat in 2021 op de oneven weeknummers en vice versa. Op de afvalwijzer op https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl kunt u de nieuwe inzamelweken bekijken. Via Google Play of App Store is de Afvalwijzer Spaarnelanden ook als app op uw telefoon te downloaden.

Strooizout

Het gladheidseizoen is weer begonnen! Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen bij het Milieuplein van Spaarnelanden gratis strooizout ophalen, zolang de voorraad strekt. Neem hiervoor zelf een emmer of plastic zak én een schep mee. Locatie: Ir. Lelyweg 51, van ma. t/m vr. tussen 08.00-15.30 uur en di. tussen 08.00-20.00 uur.

De grote Haarlemse kerstspeurtocht

Door corona is er veel weggevallen voor kinderen. Om in plaats van de kerstbomenactie kinderen toch iets leuks te bieden, organiseert Spaarnelanden de grote Haarlemse kerstspeurtocht. In een actieve puzzeltocht worden kinderen t/m 15 jaar (en hun ouders) uitgedaagd om in de stad op zoek te gaan naar antwoorden op verschillende vragen over Haarlem, Kerst en nog veel meer. Ze maken net als bij de kerstbomeninzameling kans op de Superprijs t.w.v. €500, bestemd voor een activiteit met de hele klas. Ook zijn er andere mooie prijzen te winnen. Vanaf woensdag 16 december 2020 is meer informatie over de speurtocht te vinden op http://www.spaarnelanden.nl.

Feestdagenafval: papier en karton

Met de feestdagen voor de deur, worden veel cadeaus via internet besteld. Dat zorgt voor veel kartonnen verpakkingsafval. We zijn blij dat karton veelal in de papiercontainers terecht komt, zodat het gerecycled kan worden. Omdat de containers sneller vol zijn, zien we dat er afval naast de containers wordt geplaatst. Spaarnelanden zet het maximale aantal medewerkers en voertuigen in om dit te voorkomen. Ook de bewoners kunnen hierbij helpen, daarom de volgende tips:

• Maak kartonnen dozen zo klein en plat mogelijk.

• Zit de container vol? Maak het karton plat en bewaar het tijdelijk thuis en gooi het weg wanneer de container is geleegd. Via inzameling.spaarnelanden.nl kunt u zien wanneer containers geleegd worden. Karton mag ook in de duocontainer.

• Hergebruik van dozen is ook een goede optie.

Snoeiafval: hoe kleiner hoe beter

In deze periode wordt er weer veel gesnoeid in de tuin. We zijn blij dat dit snoeiafval massaal in de gftcontainers terecht komt, zodat het gerecycled kan worden. Maak het snoeiafval met een snoeischaar klein zodat het goed in de gftcontainer past. Zo voorkomt u dat de containers verstopt raken, wat het inzamelen vermoeilijkt.

Grof tuinafval, zoals boomstronken en grote takken, mag niet in de gft-container. Dit kunt u naar ons Milieuplein brengen aan de Ir.Lelyweg 51 in Haarlem (geopend van ma t/m za van 8.00 tot 15.30 en di van 8.00 tot 20.00 uur).

Of maak een via http://www.spaarnelanden.nl een afspraak op een door u gekozen tijdstip om het op te laten halen door Spaarnelanden.

Stand van zaken wijkraad en Domus plus / Skaeve Huse.

Beste wijkbewoners,

wij krijgen via via veel geruchten over de wijkraad binnen. Apart dat allerlei mensen van alles over de wijkraad weten maar nog nooit een stap binnen hebben gezet tijdens een vergadering. Maar goed, dat werkt zo kennelijk.

De wijkraad is verre van stil of slapend. Wij doen gewoon wat wij altijd doen, alleen vanwege corona zijn er geen vergaderingen. Wel is het zo dat 2 leden af willen treden. Gelukkig hebben zich al 3 ervaren kandidaten gemeld om het stokje over te nemen, dus dat komt goed.

De plannen van de gemeente voor boerderij Noord Akendam hebben zeer zeker onze totale aandacht. Van een “situatie binnen de wijkraad” is dus geen sprake, wij komen gewoon op voor de belangen van het Vondelkwartier, zoals altijd.

Afgelopen vrijdag heeft er een stuk in het Haarlems Dagblad gestaan waar de wijkraad ook voor geïnterviewd is. De inhoud van dat stuk vertolkt de officiële positie van de wijkraad. Dat wijkt niet af van wat de wijkbewoners willen. Wij hoorden al geruchten over dat de wijkraad voorstander van de opvang zou zijn, maar wij kunnen u verzekeren dat ook de wijkraad de plannen van de gemeente niet ziet zitten.

Dan krijgen wij vragen over de werkgroep die bezorgde bewoners zeer snel opgericht hebben. Wij verwelkomen elke steun in deze, maar zijn niet betrokken (geweest) bij de oprichting van deze werkgroep. Wij zijn dus ook niet betrokken bij de flyer die verspreid is en bij de vraag om (financiële) steun. De wijkraad vraagt niet om geld aan de bewoners, wij krijgen subsidie van de gemeente. Wel hebben wij ondertussen contact gehad met de werkgroep, zoals wij dat met meer bewoners hebben en ook met de andere betrokken wijkraden en de dorpsraad Spaarndam.

Binnenkort is er weer een informatieavond gepland door de gemeente. De wijkraad heeft daar een uitnodiging voor gekregen en zal daar met steekhoudende argumenten aangeven waarom de locatie zoals de gemeente die in gedachten heeft totaal ongeschikt is voor deze voorzieningen. Mocht u nog vragen hebben mailt u dan gerust naar secretaris.vondelkwartier@chello.nl

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Met vriendelijke groet, namens de wijkraad Vondelkwartier,

Kees Huijer,

Plv voorzitter/secretaris

Wie heeft de mooiste vogelfoto?


HAARLEM-NOORD – “Omdat we door de coronamaatregelen donaties mislopen, doen we mee met een ludieke actie.” Aan het woord zijn de beheerders en vrijwilligers van het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg 292. Zo hopen zij het creatieve brein van fotografen te prikkelen om tegen betaling van 5 euro hun mooiste plaat van een gevederd vriendje in te dienen voor de actie ‘Christmas challenge’ van Stichting Dierenlot.


Normaliter spekt de dierenwelzijnsinstelling in Haarlem-Noord de kas via de collectebus of kraampjes op diverse markten. Alsof de misère door corona nog niet groot genoeg is, moest de opvang voor de regio onlangs ook de deuren voor het publiek sluiten vanwege de uiterst besmettelijke ‘aviaire influenza’ (vogelgriep). Ondertussen gaat de opvang van gewonde vogels gestaag door middels inschakeling van dierenambulances.


Niet alleen vormt de wedstrijd een vermakelijke uitdaging in de stille coronatijd, ook verdubbelt Dierenlot de opgehaalde inleg tot maximaal 2.500 euro. “Iedere cent hebben we hard nodig want met alleen subsidies redden we het niet,” aldus het Vogelhospitaal.


Een onafhankelijke jury, bestaande uit drie professionele fotografen, maakt de uitslag op vrijdag 18 december 2020 bekend. De tweede en derde prijzen zijn mezenhuisjes om in de tuin te hangen. Maar de eerste prijs, bestaande uit een puur belevingsmoment, zal dierenvrienden recht in het hart aanspreken. “De winnaar wordt uitgenodigd om met ons herstelde vogels uit te zetten in de natuur.”


Criteria
De ingediende plaat moet door de deelnemer zelf gemaakt zijn, bestandsgrootte maximaal 5 MB, één foto per deelnemer, de inzending moet een vogelfoto óf een activiteit van het Vogelhospitaal (zoals een vrijlating of marktkraampje) bevatten. Deadline: 12 december 2020. Alle criteria op: ​https://bit.ly/36Vg52j.

Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De foto’s blijven eigendom van de maker, maar door deel te nemen krijgt het Vogelhospitaal het gebruiksrecht voor haar publicaties. Inzenden op: ​fotowedstrijd@vogelhospitaal.nl.