Stand van zaken wijkraad en Domus plus / Skaeve Huse.

Beste wijkbewoners,

wij krijgen via via veel geruchten over de wijkraad binnen. Apart dat allerlei mensen van alles over de wijkraad weten maar nog nooit een stap binnen hebben gezet tijdens een vergadering. Maar goed, dat werkt zo kennelijk.

De wijkraad is verre van stil of slapend. Wij doen gewoon wat wij altijd doen, alleen vanwege corona zijn er geen vergaderingen. Wel is het zo dat 2 leden af willen treden. Gelukkig hebben zich al 3 ervaren kandidaten gemeld om het stokje over te nemen, dus dat komt goed.

De plannen van de gemeente voor boerderij Noord Akendam hebben zeer zeker onze totale aandacht. Van een “situatie binnen de wijkraad” is dus geen sprake, wij komen gewoon op voor de belangen van het Vondelkwartier, zoals altijd.

Afgelopen vrijdag heeft er een stuk in het Haarlems Dagblad gestaan waar de wijkraad ook voor geïnterviewd is. De inhoud van dat stuk vertolkt de officiële positie van de wijkraad. Dat wijkt niet af van wat de wijkbewoners willen. Wij hoorden al geruchten over dat de wijkraad voorstander van de opvang zou zijn, maar wij kunnen u verzekeren dat ook de wijkraad de plannen van de gemeente niet ziet zitten.

Dan krijgen wij vragen over de werkgroep die bezorgde bewoners zeer snel opgericht hebben. Wij verwelkomen elke steun in deze, maar zijn niet betrokken (geweest) bij de oprichting van deze werkgroep. Wij zijn dus ook niet betrokken bij de flyer die verspreid is en bij de vraag om (financiële) steun. De wijkraad vraagt niet om geld aan de bewoners, wij krijgen subsidie van de gemeente. Wel hebben wij ondertussen contact gehad met de werkgroep, zoals wij dat met meer bewoners hebben en ook met de andere betrokken wijkraden en de dorpsraad Spaarndam.

Binnenkort is er weer een informatieavond gepland door de gemeente. De wijkraad heeft daar een uitnodiging voor gekregen en zal daar met steekhoudende argumenten aangeven waarom de locatie zoals de gemeente die in gedachten heeft totaal ongeschikt is voor deze voorzieningen. Mocht u nog vragen hebben mailt u dan gerust naar secretaris.vondelkwartier@chello.nl

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Met vriendelijke groet, namens de wijkraad Vondelkwartier,

Kees Huijer,

Plv voorzitter/secretaris

Wie heeft de mooiste vogelfoto?


HAARLEM-NOORD – “Omdat we door de coronamaatregelen donaties mislopen, doen we mee met een ludieke actie.” Aan het woord zijn de beheerders en vrijwilligers van het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg 292. Zo hopen zij het creatieve brein van fotografen te prikkelen om tegen betaling van 5 euro hun mooiste plaat van een gevederd vriendje in te dienen voor de actie ‘Christmas challenge’ van Stichting Dierenlot.


Normaliter spekt de dierenwelzijnsinstelling in Haarlem-Noord de kas via de collectebus of kraampjes op diverse markten. Alsof de misère door corona nog niet groot genoeg is, moest de opvang voor de regio onlangs ook de deuren voor het publiek sluiten vanwege de uiterst besmettelijke ‘aviaire influenza’ (vogelgriep). Ondertussen gaat de opvang van gewonde vogels gestaag door middels inschakeling van dierenambulances.


Niet alleen vormt de wedstrijd een vermakelijke uitdaging in de stille coronatijd, ook verdubbelt Dierenlot de opgehaalde inleg tot maximaal 2.500 euro. “Iedere cent hebben we hard nodig want met alleen subsidies redden we het niet,” aldus het Vogelhospitaal.


Een onafhankelijke jury, bestaande uit drie professionele fotografen, maakt de uitslag op vrijdag 18 december 2020 bekend. De tweede en derde prijzen zijn mezenhuisjes om in de tuin te hangen. Maar de eerste prijs, bestaande uit een puur belevingsmoment, zal dierenvrienden recht in het hart aanspreken. “De winnaar wordt uitgenodigd om met ons herstelde vogels uit te zetten in de natuur.”


Criteria
De ingediende plaat moet door de deelnemer zelf gemaakt zijn, bestandsgrootte maximaal 5 MB, één foto per deelnemer, de inzending moet een vogelfoto óf een activiteit van het Vogelhospitaal (zoals een vrijlating of marktkraampje) bevatten. Deadline: 12 december 2020. Alle criteria op: ​https://bit.ly/36Vg52j.

Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De foto’s blijven eigendom van de maker, maar door deel te nemen krijgt het Vogelhospitaal het gebruiksrecht voor haar publicaties. Inzenden op: ​fotowedstrijd@vogelhospitaal.nl.

Van de wijkagent.

Iedereen extra alert tijdens de Donkere Dagen

“Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen woninginbraken, overvallen en straatroven”, zegt Linda Hunsche, wijkagent, bij de start van het zogeheten Donkere Dagen Offensief. ‘Wij zorgen de komende donkere herfst- en wintermaanden dat we onze politiemensen inzetten op deze ernstige delicten. Ook onze partners, zoals gemeenten en Openbaar Ministerie zetten een extra tandje bij. Daarnaast hebben we echter ook de ogen en oren van alle inwoners in ons gebied hard nodig om verdachte zaken aan ons te melden.”

Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad

80 % van de woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers. “Inwoners kennen hun buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze in de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, zoals verdachte personen of vreemde auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders via 0900-8844. Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers mee! De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de politie melden“, aldus Linda Hunsche, wijkagent.

Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot en met maart, zal de politie plaatselijk meer surveilleren, preventieve acties houden, inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de gaten te houden en extra energie te steken in het opsporen van daders.  

U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak door te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en het goed afsluiten van de woning als u weggaat.

Op politie.nl, thema Woninginbraak vindt u meer tips. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd aangifte!

Vogelhospitaal tijdelijk gesloten voor publiek.

HAARLEM-NOORD – “​Helaas gaat ons hek tijdelijk dicht voor het publiek!” vertellen de beheerders van het Vogelhospitaal in Haarlem-Noord. “De uiterst besmettelijke vogelgriep is een bedreiging voor onze opgenomen vogels en wij willen een sluiting door de NVWA voorkomen.”

De beruchte ‘aviaire influenza’ breidt zich steeds verder uit, ook in deze omgeving. Er worden vaker en meer dode watervogels aangetroffen. Sinds 23 oktober 2020 geldt er een ophokplicht voor alle commerciële bedrijven die pluimvee houden in Nederland.


Om het besmettingsrisico te beperken kan het publiek zelf tijdelijk geen gewonde of zieke vogels naar de Vergierdeweg 292 brengen. Wie een zieke of gewonde vogel wil helpen, kan de dierenambulance bellen.


Overdracht verloopt via contact met zieke dieren of hun uitwerpselen. De plaag treft met name hoenderachtigen en watervogels, maar kan gemakkelijk overspringen naar andere soorten. Sommige vogels sterven direct na de eerste besmetting.


Het advies luidt: “Raak nooit een dode of verzwakte watervogel met blote handen aan. U kunt de dierenambulance bellen voor het ophalen van verzwakte vogels.” Dode vogels kunnen ook door Spaarnelanden opgehaald worden als ze niet op privé-terrein liggen.


Telefoonnummers: Dierenambulance Noord-Holland Zuid, tel: 088 – 811 3680 (spoednummer dag en nacht),

Regionale Dierenambulance, tel.: 023 – 533 4323 óf voor gemeente Velsen: Dierenambulance Velsen, tel.: 0255 – 533 239.

Hoe te handelen bij aantreffen van dode vogels: ​https://bit.ly/32bGcjY​.

Alleen door het hospitaal te vrijwaren van de vogelgriep kan zij haar eigen patiëntjes in de opvang beschermen.

Vijfsterrenverblijf voor de natuur in de maak: van beton naar vogelparadijs.


HAARLEM-NOORD – Beton eruit, oase erin. Vogelhospitaal Haarlem timmert aan de weg voor het milieu. Ook andere gasten zoals insecten, kleine zoogdieren en mensen zijn welkom in het paradijs​.

Het klinkt als uit vers uit Genesis: een inheemse tuin vol nectargevende en vruchtdragende beplanting plus twee bloemenweides. Met een hoge biodiversiteitswaarde door een grote variatie bomen, struiken en bloemen die zo lang mogelijk nectar en vruchten produceren. Takkenrillen, fikse houtstukken, kale zandplekken en broedkasten bieden nestgelegenheid aan insecten, vogels en kleine zoogdieren. Een deel van het perceel wordt afgeplagd en ingezaaid met een biologisch inheems bloemrijkmengsel. De erfgrens krijgt een verhoogde houtsingel en een door plaggen gevormde wal met inheemse struiken. De geveltuintjes zijn voorzien van plezierig groen voor fauna evenals de kale plekken in de vogelbosjes.


“Met vreugde schenken we dit ‘all-inclusief vijfsterrenverblijf’ aan de natuur,” vertelt secretaris Nancy Bromet. “Zo’n 250m2 beton is eruit, afkomstig van de voormalige mest- en materiaalopslag aan de Vergierdeweg en 10 geveltuinen.”


Initiatiefnemer en coördinator, vrijwilliger Linda, voormalig natuurgids bij het IVN en fanatiek hobbyist thuis: “Ik vind het leuk om op meer plekken biodiversiteit te realiseren. Het hospitaal is een uitgelezen kans.” Met de secretaris werd eind 2019 een subsidie-aanvraag ingediend waarbij ook jeugdinzet beoogd was.


Het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ van provincie Noord-Holland, de J.C. Ruigrok Stichting en een anonieme donor schonken de benodigde financiën.


“Door corona is het nu moeilijk veel jeugd erbij te betrekken,” vertelt Linda. “Daarom zijn we onlangs begonnen met onze eigen vrijwilligers.”


De beheerders zijn trots: “Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen,” zeggen ze. “Niet alleen kunnen schoolklassen hier een educatieve rondleiding krijgen, ook is dit een prachtige rustplek voor onze vrijwilligers en bezoekers maar het draagt bovenal bij tot een gezondere leefomgeving doordat het fijnstof afvangt en geluiddempend is terwijl bomen en struiken schaduw geven, warmte absorberen, zuurstof produceren, vocht in de bodem vasthouden en de atmosfeer verkoelen.”


Over bezoekmogelijkheden volgt te zijner tijd meer informatie.

Vier mogelijke locaties voor vestiging woonzorgvoorziening bekend.

De gemeenteraad heeft vier locaties gekozen voor de mogelijke vestiging van een speciale woonzorgvoorziening. Begin 2021 hoopt de gemeente een plek te hebben voor een Domus Plus en een plek voor het project Skaeve Huse met maximaal zes wooneenheden.

De vier plekken waar mogelijk een woonzorgvoorziening komt zijn:

− Bij de monumentale boerderij Noord Akendam, aan de Vergierdeweg 452/454

− Op het groene perceel ten zuiden van het fietspad en de fly-over bij de Robertus Nurksweg

− Aan de westzijde op het weiland dat behoort bij de boerderij aan de Nieuweweg 2

− Op het terrein van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schalkwijk, aan de Boerhaavelaan 57

Omwonenden, bedrijven en wijkraden van deze vier locaties zijn uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst. Ook organiseert de gemeente gesprekken met de buurt. De inbreng van de buurt wordt betrokken in het nader onderzoek naar de vier locaties. Zo kan de gemeente integraal en met oog voor alle belangen een keuze maken voor twee locaties waar de voorzieningen gaan komen.

Domus Plus en Skaeve Huse

Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. In een Domus Plus krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding. Er is 24 uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig. Deze mensen verblijven nu op straat of in de bestaande voorzieningen, die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijke zorg te bieden. Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor alleenstaanden die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij Skaeve Huse is sprake van beperkte begeleiding, met name gericht op beheer en handhaving.

Uitgebreid onderzoek en vervolg

De gemeente voerde een uitgebreid locatie-onderzoek uit en vroeg inwoners van Haarlem zelf met ideeën te komen voor mogelijk locaties. Deze oproep leverde tientallen plekken op. Deze zijn allemaal getoetst aan vastgestelde criteria. Punten als veiligheid, afstand tot bewoning, scholen en de staat van een terrein zijn bekeken. Uiteindelijk zijn er nu vier kansrijke locaties over en neemt de gemeente begin volgend jaar een besluit over de twee definitieve locaties.

Nadat een definitieve keuze is gemaakt worden twee projecten gestart: één voor Domus Plus en één voor Skaeve Huse. Dan worden de direct omwonenden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen en bij het opstellen van een beheerplan. Daarin staan afspraken tussen de gemeente, de zorgaanbieder en de politie over de leefbaarheid in de buurt.

Voor meer informatie kijk op: http://www.haarlem.nl/opvang

Ecologisch maaibeheer in de groenstrook van de Vondelweg.

Zaterdag 19 sept. 09.30 uur – 15.30 uur

De vereniging Behoud de Hekslootpolder heeft langs de Vondelweg ter hoogte van de Muiderslotweg ca. 1.300 m2 afgebakend met bordjes “ Ecologisch maaibeheer”. We willen van saaie groene grassen, veldzuring en pitrus naar een gebiedje met bloemrijkere kruiden, Grote ratelaar, Boterbloem en Echte koekoeksbloem door verschraling van de grond, dit ter bevordering van insecten en plantenrijkdom.

Werkzaamheden:

Er wordt ambachtelijk geseisd, met spoedcursus, en het gemaaide gras wordt bij elkaar geharkt en afgevoerd.  

De 1,5 meter kan door een ieder worden aangehouden in de open lucht.

Koffie en thee wordt verzorgd, lunch zelf te verzorgen!

Je bent ook van harte welkom voor een dagdeel!

Mag ik op je rekenen?     ——————————-      Meld je dan bij mij aan! 

Hartelijke groet en tot ziens in het veld.

Peter Davids   

secretariaat@hekslootpolder.nl

Toekomst wijkraad Vondelkwartier.

Zoals al eerder uitvoerig gemeld is er dringend aanvulling nodig voor de wijkraad. Tot op heden zijn er geen aanmeldingen en/of geïnteresseerden. Dat betekent voor nu dat de nu nog zittende leden alleen nog de lopende zaken behandelen en mails beantwoorden. Er zullen dus voorlopig geen openbare vergaderingen meer zijn. In de tussentijd zullen wij een poging doen om op zijn minst een nieuwe voorzitter te vinden. Iemand met ervaring en tijd om deze rol op zich te nemen. Iemand die deze rol ook voor langere tijd op zich wil nemen. Kent u of bent u die iemand? Mail dan naar secretaris.vondelkwartier@chello.nl om een afspraak te maken!

Maar wat als we niemand vinden? Dan houdt de wijkraad op te bestaan per 1 januari 2021. Zonder voorzitter en straks ook zonder secretaris en penningmeester zien wij geen mogelijkheden om door te gaan, helaas.

Wijkraadsvergadering.

Komende dinsdag 1 september is er weer een wijkraadsvergadering. Deze zal geheel in het teken staan van de toekomst van de wijkraad. Zoals u hier eerder hebt kunnen lezen is die toekomst zeer onzeker. Op deze (wellicht voorlopig laatste) vergadering lichten wij de huidige situatie toe en bekijken we hoe de komende 4 maanden er uit gaan zien. Mocht u mee willen denken of misschien wel meer dan dat bent u van harte welkom om 19.30 uur in de Hof van Eden aan de Muiderslotweg.

De vergadering is coronaproof, dus houdt u aub afstand tot elkaar en kom niet als u zich niet goed voelt.