Verkeersstudie Orionzone.

Zoals u weet heeft de gemeente plannen voor woningbouw in de zogenoemde Orionzone. Zo pakweg tussen het Bowlingcentrum en het Haarlem stadion moet er flink gebouwd worden. Dat heeft zo gevolgen voor het verkeer en het parkeren. Er is daarom een verkeersstudie gemaakt door een gespecialiseerd bureau. Deze studie kunt u vinden via de volgende link:

https://www.haarlem.nl/orionzone/nieuws/mobiliteitsstudie-orionzone-en-klankbordgroep/

Mocht u vragen hebben bezoek dan vooral onze openbare vergadering elke eerste dinsdag van de maand. Of mail met onze secretaris: secretaris.vondelkwartier@chello.nl

Advertenties

Vleermuizen als huisgenoot.

De gemeente Haarlem wil weten waar vleermuizen voorkomen in de gemeente. Maar het in kaart brengen van deze nachtelijke dieren is erg lastig. Wilt u meehelpen met het vleermuisonderzoek?

De sonargeluiden die vleermuizen maken zijn alleen met een batdetector waar te nemen. Die sonar gebruiken ze vooral bij het vliegen en voedsel zoeken. Als ze overdag “thuis” zijn, zijn ze erg moeilijk op te sporen. Vleermuizen hebben hun verblijfplaatsen in holle bomen, maar ook in woningen. Favoriete plekjes zijn achter gevelbetimmeringen, onder dakpannen en in spouwmuren. De vrouwen leven in groepen bij elkaar en krijgen bijna tegelijkertijd jongen. Als de moeders ‘s nachts eten gaan zoeken blijven er altijd wat oppasmoeders achter. Om een idee te krijgen van het aantal vleermuizen in Haarlem verzamelt Natuurlijke Zaken in opdracht van de gemeente zoveel mogelijk gegevens van de verblijflocaties (nestlocaties) van deze soorten.

Help mee. Heeft u vleermuizen in uw huis, neem dan contact op met Carola van de Tempel via c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl. Dan komt zij op afspraak langs om te kijken om welke soort het gaat en als het mogelijk het aantal dieren te tellen.

Leven in de brouwerij bij speeltuin de Trekpleister?

Speeltuinfeest

Naar aanleiding van onze oproep op de diverse sociale media heeft een aantal enthousiaste dames vorig jaar het speeltuinfeest nieuw leven kunnen inblazen. Dat gaat na het succes van 2018 ook in 2019 weer plaatsvinden natuurlijk. En wie weet wat er nog meer uit hun koker tevoorschijn komt. Hou dus vooral Facebook in de gaten. Of de web- en twitterpagina van de wijkraad,

 Huttenbouw

Helaas heeft nog niemand zich gemeld om deze zomer de organisatie van het huttenbouwen op zich te nemen. Wij hopen dat er toch nog een enthousiaste vader of moeder is die dat wel ziet zitten. Neem dan vooral contact op met ons, de tijd dringt alweer!!

Sint Maartenoptocht

Zoals u gewend bent is er dit jaar op 11 november wel weer gewoon de traditionele optocht met de (Jong) Damiateband. De band begint met een optreden voor de deur van de speeltuin. Daarna lopen we een rondje door de wijk. Na afloop krijgen alle kinderen uiteraard iets lekkers terwijl de band nog wat liedjes speelt bij onze buurtslijter Bij Tessels.

Nieuwe toestellen

Wij hebben de afgelopen periode weer wat toestellen vervangen of gerepareerd.

Om dit soort nieuwe toestellen aan te schaffen en te onderhouden hebben wij geld nodig. Wij stellen iedere donatie, hoe klein ook, zeer op prijs en zijn u uiteraard zeer dankbaar als u een bedrag over wilt maken op onze rekening: ING banknr.

NL78 INGB0005125163 t.n.v. Stichting Speeltuin De Trekpleister, Constantijn Huygenstraat 18 te Haarlem. Alle donaties komen direct ten goede van de speeltuin en dus van de kinderen! Wij rekenen natuurlijk weer op u!

Vrijwilligers

Wij kunnen dus nog wel mensen gebruiken die meedenken en meehelpen. Aanmelden kan via ons e-mailadres: trekpleister@gmail.com. Wilt u alleen op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten? Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u zelf actief zijn voor de speeltuin? U kunt ons altijd mailen.

Bestuur Stichting Speeltuin De Trekpleister.

Meeuwenoverlast.

De gemeente komt Haarlemmers dit jaar tegemoet door het verstrekken van maximaal 350 euro voor het aanbrengen van meeuwenwering op het dak en 100 euro voor het dompelen van pas gelegde eieren in biologische olie. Deze tegemoetkoming wordt alleen verstrekt als de meeuwenwering en het nestbeheer worden gedaan door gecertificeerd bedrijf PCF Holland. Vooral van mei tot en met augustus veroorzaken meeuwen overlast. Voorkomen dat meeuwen op daken een nest bouwen en eieren leggen is nog altijd dé manier om meeuwenoverlast te verminderen.
Tips voor bewoners

Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u zelf geen eieren van meeuwen rapen, ze uit het nest nemen, beschadigen of vernielen. U mag ook geen meeuwennesten verwijderen of de meeuwen met opzet verontrusten.
Wat u zelf kunt doen tegen meeuwenoverlast:

• Houd uw (plat) dak en dakgoot goed schoon en verwijder eventueel oude nesten, zodat er geen takjes en bladeren liggen die gebruikt kunnen worden als nestmateriaal.

• Houd afval van straat. Bied afval op de juiste manier aan en leg geen vuilniszakken op straat. Spreek uw buren erop aan wanneer zij hun afval verkeerd aanbieden.

• Geef meeuwen geen eten. Meeuwen hebben het extra voer niet nodig. Voeren is ongezond voor de dieren en het trekt ook ongewenste diersoorten aan. Het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen. In Haarlem is het in de openbare ruimte bovendien niet toegestaan om vogels te voeren. Wanneer u dit wel doet, riskeert u een boete van 140 euro.

• Maak gebruik van de subsidie die de gemeente geeft als u specialisten inschakelt om vogelnetten of vogelpinnen aan te brengen op uw dak. Meer hierover vindt u onder het kopje Subsidies.

• Maak gebruik van de subsidie die de gemeente geeft als u eieren wilt laten behandelen. Meer hierover vindt u onder het kopje Subsidies.

• Meld meeuwenoverlast. Dit kan via haarlem.nl/melding

• Download en print de poster ‘Meeuwen schreeuwen waar ze eten’ en hang deze op in buurthuizen en op plekken waar buurtbewoners komen, zodat ook uw buren in actie komen. Poster ‘Meeuwen schreeuwen waar ze eten’ via haarlem.nl/meeuwenoverlast
Subsidies

Meeuwenwering: de beste methode om uw dak vrij te houden van meeuwen en nesten is het laten aanbrengen van meeuwenwering zoals vogelnetten en vogelpinnen. Dit doet een professioneel bedrijf. De kosten hiervoor bedragen bij een doorsnee plat dak zonder obstakels 300 euro tot 800 euro. De gemeente vergoedt van deze kosten maximaal 350 euro.
Wat moet u doen?

• U neemt contact op met PCF Holland via http://www.meldpunthaarlem.nl of via telefoonnummer 06-27828010 en maakt een afspraak.

• PCF Holland kijkt of er op dit moment geen meeuwen op uw dak nestelen.

• PCF Holland adviseert u wat de beste meeuwenwering is en geeft aan wat de kosten zijn.

• U gaat akkoord met de kosten en u laat de meeuwenwering aanbrengen. U betaalt het afgesproken bedrag minus 350 euro.
Nestbeheer (dompelen van eieren)

• Als u toch een nest vindt en u wilt niet dat de eieren uitkomen, neem dan contact op met PCF Holland via http://www.meldpunthaarlem.nl.

• Maak een afspraak, zodat PCF Holland kan onderzoeken of de eieren net zijn gelegd. Alleen dan mogen de eieren in biologische olie worden gedompeld.

• Na het onderzoek geeft PCF Holland aan wat ze gaan doen. Er zijn 2 opties. De eieren worden gedompeld. U betaalt 25 euro. De rest betaalt de gemeente. Als het niet mogelijk is om de eieren te dompelen dan betaalt u niets.

http://www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

Houd uw buurt schoon, heel en veilig.

Iedere wijk heeft een eigen wijkhandhaver. In het Vondelkwartier is Sharissa Post degene die controleert op onder andere verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen, overlast door jeugd en horeca, afval en hondenbeleid. We willen wonen en werken in een prettige, schone en veilige stad. Daar kunnen we samen wat voor doen.

Sharissa is sinds 2017 integraal handhaver van de wijken Vondelkwartier, Vogelbuurt en Spaarndam voor gemeente Haarlem: “Wij werken altijd in koppels van twee en zijn vaak fietsend of in een dienstauto in uw wijk te vinden. Op straat ga ik langs verschillende locaties. Dit zijn overlastlocaties, denk hierbij aan afval naast de container of parkeeroverlast. Ook ga ik regelmatig met Linda Hunsche, de wijkagente, op pad om samen te surveilleren in de wijk. Dit vind ik een mooie samenwerking!”.

Wat kunt u doen?
Samen houden wij de buurt schoon, heel en veilig. Voor naleving van de regels zet gemeente Haarlem handhavers in. Samenwerking met u, uw buurtgenoten en partners zoals de politie is hierbij belangrijk.

Heeft u een melding over uw woonomgeving? Meld dit altijd. Het helpt! Geef het door via www.haarlem.nl/melding of bel naar de Meldcentrale van de afdeling Handhaving via 023 – 511 4950. De Meldcentrale neemt uw melding direct in behandeling. De handhavers zijn op straat te vinden en de Meldcentrale Handhaving is telefonisch te bereiken op:

  • Maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 22.00 uur
  • Donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur
  • Zondag van 8.30 tot 17.00 uur.

Waar kunt u de handhavers voor inschakelen?
Afval
Huishoudelijk afval kunt u aanbieden op de wijze die voor uw wijk geldt. Onjuist geplaatst afval wordt onderzocht en mogelijk beboet door de handhavers. Grofvuil kan naar het Milieuplein van Spaarnelanden worden gebracht of op afspraak worden opgehaald. Meer informatie vindt u op www.spaarnelanden.nl.

Verkeer
Handhavers werken samen met de politie bij controle op diverse (stilstaande en rijdende) verkeersovertredingen, bijvoorbeeld voor scooters die tegen het verkeer inrijden op de Vondelweg.

Fietsen
Verkeerd gestalde fietsen, fietswrakken en weesfietsen worden verwijderd. Deze worden naar het fietsdepot gebracht. Wilt u weten of uw fiets verwijderd is? Kijk dan op www.fietsdepothaarlem.nl.

Honden
Houd honden aangelijnd. Hondenpoep moet altijd worden opgeruimd, ook op de hondenlosloopplaatsen. In Haarlem zijn bijna 70 losloopplaatsen voor honden. Bekijk de plaatsen bij u in de buurt op www.haarlem.nl/honden.

Jeugd
Het rondhangen van jeugd in openbare ruimten is toegestaan zo lang geen sprake is van overlast. Onder overlast verstaand we bijvoorbeeld alcoholgebruik, geluidsoverlast, het vervuilen van de omgeving en intimiderend gedrag.

Aanhangers/caravans/campers

Aanhangers, caravans en campers mogen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen worden geplaatst op de openbare weg.

Andere meldingen voor de gemeente
Andere meldingen in de openbare ruimte, zoals kapotte straatverlichting, wegdek, stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering, omgevallen bomen of overhangend groen kunt u aan de gemeente doorgeven via www.haarlem.nl/contact of via het algemene telefoonnummer 14 023.

Hangjongeren.

Wellicht ziet u ze bij u in de buurt; groepen jongeren die rondhangen. Veelal zoeken ze plekken uit zoals de ingang van het winkelcentrum, een park of het plein. Vaak klagen de buurtbewoners over geluidsoverlast of ervaren hinder van deze hangjongeren. De politie kan echter alleen ingrijpen als er daadwerkelijk strafbare feiten worden gepleegd. Bijvoorbeeld als deze jongeren vernielingen aanrichten.

Wanneer is er sprake van overlast door hangjongeren?

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van een gemeente is geregeld dat er geen overlast veroorzaakt mag worden. Een voorbeeld hiervan is als jongeren rommel op straat gooien. Daarnaast zijn er landelijke wetten, over bijvoorbeeld vernieling. Voorbeelden van overlast door hangjongeren, zoals die door buurtbewoners wordt ervaren:

  • Jongeren die veel lawaai maken met brommers.
  • Onder invloed zijn van alcoholhoudende drank, waarbij lawaai wordt gemaakt.
  • Groepsvorming waarbij wordt geschreeuwd, vooral laat op de avond.
  • ‘Hinderlijk aanwezig zijn’. Bijvoorbeeld vlak voor een in- of uitgang van een supermarkt staan, waardoor de bezoekers dit als vervelend en hinderlijk ervaren.
  • Vernielingen en afval op de grond gooien.

Wanneer wordt overlast strafbaar?

Het is niet verboden om op straat rond te hangen. Maar overlast veroorzaken is wel strafbaar. Onder overlast wordt dan verstaan; vernieling, troep achterlaten en alcohol en drugs gebruiken op openbare plekken. Als jongeren de regels overtreden, dan riskeren zij een boete. De hoogte van de bekeuring varieert en is afhankelijk van de overtreding, zie de website van het Openbaar Ministerie (boeteoverzicht). In sommige gevallen worden jongeren doorverwezen naar Halt. Veroorzaken de jongeren ook schade, dan moeten ze dit ook vergoeden.

Bron: www.politie.nl

Taak Handhaving gemeente Haarlem

Handhavers van de gemeente werken aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Zij treden onder andere op tegen parkeeroverlast, afval op straat, overlast van jeugd, hondenpoep, fietswrakken of fout gestalde fietsen, horecaoverlast en overlast van rijdend verkeer (fietsers en brommers in voetgangersgebied). Zij handhaven de gemeenteregels. Deze regels staan in de Algemeen Plaatselijk Verordening (APV). Daarnaast handhaven ze de Wegenverkeerswet en Drank en Horecawet. Alle handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij mogen een bekeuring uitschrijven en als het nodig is geweld en handboeien gebruiken.

Melden Handhaving Haarlem

Bij de meldkamer van de afdeling Handhaving kunt u urgente handhavingszaken melden, de meldcentralist zal vervolgens inschatten welke actie daarop op ondernomen zal worden. Het telefoonnummer van de meldkamer is 023 511 4950. De meldkamer is bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 22.00 uur, donderdag tot en met zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur en zondag van 8.30 tot 17.00 uur. De handhavers zijn op deze tijden ook op straat aanwezig.

Bron: www.haarlem.nl

Buiten de werktijden van handhaving kunt u melding maken bij de politie via 0900-8844 of bij spoed 112

Van de voorzitter.

Even leek het er in februari op dat de lente al was ingezet. Heerlijke voorjaarstemperaturen na toch wel een kwakkelende winter. Achter mijn computer zittend om een stukje voor de wijkkrant te schrijven, hoor ik weersvoorspellingen voorbijkomen dat ik denk, krijgen we nu herfst i.p.v. de lente! Maar de kalender ‘vertelt’ het tegendeel.

Het afgelopen kwartaal is in bestuurlijke zin ook onrustig geweest. Onrust door de ontwikkelingen van de Orion-zone.
Even ophalen: de gemeente Haarlem heeft het plan gelanceerd om in de toekomst zo’n 10.000 woningen te bouwen in de stad. Alle lege plekjes welke hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen, zijn in kaart gebracht.
Zo ook het gebied rond de Orionweg en de Planetenlaan tot aan de Rijksstraatweg zijn bepaald als gebied voor nieuwbouw, ongeveer 600 woningen. In de voorbereiding hiernaar heeft de gemeente een zestal participatie bijeenkomsten gehouden voor de bewoners in dat gebied. De gemeente wilde graag dat de bewoners mee zouden gaan denken over de invulling van het gebied. Dit heeft geleid tot een tweetal scenario’s over de invulling met woningbouw. De wensen en ideeën van de bewoners zou je in deze scenario’s kunnen teruglezen. Niet alle bewoners hebben daar vrede mee.

Maar wat heeft het Vondelkwartier nu hiermee van doen?

In het Wijkraden Belangenorganisaties Overleg (het WBO) heb ik vanaf het eerste moment, samen met de andere wijkraden boven de lijn van het station, aangekaart dat de leefbaarheid, de verkeersafhandeling en de parkeerdruk in dat gebied niet alleen de betrokken wijk raakt maar op lange termijn ook in de omringende wijken voelbaar zal zijn. Met 600 nieuwe woningen brengt dit in deze huishoudens zo’n 1000 auto’s met zich mee. En in Haarlem-Noord is de parkeerdruk toch al zo vol. In de spits zijn de verkeersstromen op de uitvalswegen al heel groot en ontstaat er filevorming om de stad uit te komen. Dit zal in de toekomst met deze nieuwe woningen er niet beter op worden.
ook in Haarlem Zuidwest lopen de spanningen over de nieuwbouw aldaar hoog op. In de komende jaren zal dit ook opgaan voor de nog braakliggend terreinen aan het Spaarne en de achterliggende wijken.
Het streven om het woningtekort aan te pakken is een loffelijk streven, maar mag toch niet ten koste gaan van het woongenot in de bestaande wijken. De raad moet zich realiseren dat bepaalde gebieden vol raken: “Vol is vol”.

Naast de wijkgebonden zaken zoals de afwikkeling van de drempel Eksterlaan, de ergernissen van de 30-km zone, de rattenoverlast (en ik zal zeker wel iets zijn vergeten) zijn dit de zaken waarmee de wijkraad zich de komende tijd bezig zal gaan houden, naast het in stand houden van ons woongenot in de wijk a.g.v. de ambities van de gemeente Haarlem.

Ik wens u allen een mooi voorjaar en dito zomer en zie u graag op één van onze vergaderingen.