Sint Bavoschool gaat voor groen in de wijk.

De Sint Bavoschool (locatie Reviusstraat) wil graag een groener schoolplein.

Het schoolplein is groot en vrijwel geheel betegeld. Het plein is niet afgesloten en heeft daardoor een buurtfunctie voor kinderen na schooltijd en in vakanties.

De kinderen hebben hier helaas amper de mogelijkheid om de natuur te ontdekken.

Wij willen voor de kinderen een plek creëren waar ze buiten samen kunnen komen. Een schoolplein waar kinderen weer in contact komen met de natuur en met elkaar. Waar kan worden geklommen en geklauterd. Waar zij kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen. Op een groen schoolplein draait het even niet meer om de virtuele wereld, maar vooral toch om de echte.

Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren, de biodiversiteit. En zo willen we de samenhang in de buurt vergroten.

De school staat in een wijk die omringd wordt door drukke autowegen. Door de aanpassingen wordt ons schoolplein een geschikte speelplek en krijgt het een fraaier aanzien.

Vorig kalenderjaar heeft de Sint Bavoschool een sponsorloop georganiseerd. Hiervoor zijn de kinderen wellicht bij u langs de deur gekomen om geld op te halen voor een groener schoolplein. Daarnaast hebben wij ook meegedaan aan de Jantje Beton actie.

Met deze acties hebben wij ondertussen voldoende geld verzameld om een start te maken met de vergroening. Hartelijk dank voor uw steun!

In de week van 17 februari zal Van Dijk Hoveniers gaan verbouwen op het plein. We hopen natuurlijk dat dit zo min mogelijk overlast geeft voor de buurt.

In de avonden en de weken na de verbouwing zal het vergroende gedeelte worden afgezet met een hekwerk. Het groen moet namelijk wortels laten groeien in de nieuwe aarde. Hierdoor kan er niet meteen op gespeeld worden. We hopen dan ook dat de buurt een oogje in het zeil wil houden dat er inderdaad niemand binnen het hekwerk komt. Op die manier helpt iedereen mee om de wijk steeds een beetje mooier te maken.

Voor vragen kunt u altijd even op school binnen lopen.

We gaan voor een mooi resultaat!

Namens het hele team,

Mw. G. Baars

Directeur Sint Bavoschool Reviusstraat

Uitnodiging vergadering wijkraad.

Dinsdagavond 4 februari is onze eerste openbare vergadering van 2020. En we hebben een drukke agenda. U krijgt o.a. een uitleg van AntiCimex over de vernieuwde aanpak van de rattenoverlast, een uitleg over de vernieuwing van het schoolplein van de Sint Bavoschool én een presentatie van Sports2Play over eventuele vitale ontmoetingsplekken (outdoor fitness) in onze wijk. Kortom, genoeg redenen om langs te komen. Wij zien u graag vanaf 19.30 uur in de Hof van Eden, Muiderslotweg 222A. Tot morgen!

Spectaculaire bestrijding van de rattenoverlast in Haarlem-Noord

Op dinsdag  4 februari a.s. zal de firma AntiCimex i.s.m. de gemeente haar methodische aanpak van de rattenoverlast presenteren.
Deze presentatie start om 19:30 uur in het wijkgebouw
Hof van Eden, Muiderslotweg 230, Haarlem.

Kom naar de wijkraad vergadering om kennis te nemen van de toe te passen methodiek in de komende maanden.

Het bestuur

Rijksstraatweg Haarlem wordt aangepakt voor HOV-Noord.

Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken aan een betere busverbinding (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tussen Haarlem, IJmuiden en Beverwijk. Daarnaast wordt er gewerkt aan veiligere kruisingen voor fietsers en voetgangers. Hiervoor worden verschillende kruisingen aangepast op de Rijksstraatweg. Tussen februari en juli 2020 zijn er daarom werkzaamheden met wegopbrekingen waar het verkeer hinder van gaat ondervinden. Omwonenden gaan ook overlast ondervinden van de werkzaamheden. In augustus en september 2020 zijn er ook werkzaamheden, deze geven minder overlast.

Werk aan diverse kruisingen Rijksstraatweg

Tussen februari en juli 2020 is er maar één rijbaan beschikbaar bij de kruising waaraan gewerkt wordt. Doorgaand verkeer richting station Haarlem kan de afzettingen gewoon passeren. Doorgaand verkeer richting Velsen moet omrijden via de Spaarndamseweg en de Vondelweg. Verkeer in Haarlem-Noord moet rekening houden met afzettingen en omleidingen. Fietsers en voetgangers hebben beide kanten op geen last van de werkzaamheden.

Februari – maart 2020: kruising Zaanenlaan / Rijksstraatweg

Maart 2020 – Juni 2020: kruisingen Jan Gijzenkade / Rijksstraatweg

Maart 2020 – juni 2020: kruising Minahassastraat / Rijksstraatweg

Juni 2020: kruising Generaal Spoorlaan & Tesselschadeplein / Rijksstraatweg (Marsmanplein)

Juli 2020: kruising Muiderslotweg / Rijksstraatweg

Augustus 2020: Kruising Maasstraat / Rijksstraatweg

Augustus 2020: Vergierdeweg / Leeuwerikstraat September 2020: Delftplein en Vlietweg

Buslijnen rijden om

Ook bussen van Connexxion richting Velsen moeten omrijden. R-Net-lijnen 385 en 244 richting het Delftplein rijden deze maanden om via de Spaarndamseweg en de Vondelweg. Lijnen 3 en 73 richting Velsen worden bij werkzaamheden aan een kruispunt omgeleid, de omleiding verschilt per kruispunt. In juni en juli worden lijn 2 en 14 ook omgeleid. Haltes worden dan tijdelijk verplaatst naar bestaande haltes op de omleidingsroute. Connexxion verstuurt een speciale nieuwsbrief over de omleidingen tijdens de uitvoering van dit project. Aanmelden hiervoor is mogelijk via haarlem.nl/hov-noord.

Inloopbijeenkomsten over werkzaamheden

Gemeente Haarlem organiseert drie inloopbijeenkomsten over de werkzaamheden en omleidingen. De gemeente doet dit samen met aannemer Compeer Infra, Ingenieursbureau Witteveen + Bos en Connexxion.

• Maandag 20 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, Bibliotheek Zuid Kennemerland, Planetenlaan 170

• Dinsdag 21 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, Woonzorg Johan Limpershof, Johan Limpersplantsoen Haarlem (beste bereikbaar via Jan Campertstraat)

• Donderdag 23 januari tussen 17.00 en 19.00 uur, De Schakel, Pijnboomstraat 17

Op de bijeenkomst van 23 januari is er extra aandacht voor de werkzaamheden bij de kruising Rijksstraatweg / Zaanenlaan / Zaanenstraat. Deze werkzaamheden starten vrij snel na de informatiebijeenkomsten en zijn ingrijpender dan de werkzaamheden aan de meeste andere kruisingen. Voor de werkzaamheden op de kruising Jan Gijzenkade zal in maart nog een aparte bijeenkomst worden georganiseerd.

De openbare ruimte: tips en regels.

Mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, rollator, rolstoel of taststok zijn nu vaak gedwongen om op de rijbaan te lopen, terwijl ze het recht én de plicht hebben om op de stoep te lopen. Dat wordt al steeds moeilijker door plaatsing van bijvoorbeeld ondergrondse containers, parkeermeters en oplaadpalen.
Er zijn dingen waar u rekening mee moet houden om de stoep voor uw huis zo toegankelijk mogelijk te maken. In het kort:

 • Tussen uw huis en het straatmeubilair moet minimaal 1 meter vrije ruimte zijn. Dat zijn ruim 3 standaard stoeptegels.
 • Tussen uw huis en voorwerpen op de rijbaan moet minimaal 1,5 meter vrije ruimte zijn. Dat zijn 5 standaard stoeptegels.
 • Is uw stoep smaller dan 1 meter? Dan is er geen ruimtevoor een bankje, beplanting of fietsen.
 • Tot 2,4 meter bovenstraatniveau mogen voorwerpen niet de vrije ruimte belemmeren (zoals beplanting en vlaggen).
 • Moeten de fietsen per se voor uw gevel staan of kunnen ze in het openbare fietsenrek?
 • Steekt de achterkant van de fiets in het openbare rek niet te ver uit, zodat de stoep alsnog geblokkeerd wordt?
 • Fietsen op een standaardnemen meer ruimte in dan fietsen tegen de gevel.
 • Fietsen naast elkaarnemen meer ruimte in dan fietsen achter elkaar.
 • Hou rekening met uitstekende delen als een fietsstuur of overhangende beplanting. Blinden/slechtzienden ‘zien’ met hun taststok geen overhangende takken en rolstoelers moeten vaak uitwijken voor fietssturen op ooghoogte. Blinden/slechtzienden krijgen regelmatig een fietsstuur in hun kruis of buik.
 • Zorg ervoor dat beplanting niet te breed groeit, dus snoei regelmatig of vervang de beplanting. Als een rolstoeler of iemand met een taststok ‘door een heg’ moet, kan hij er natte kleren, insecten of schrammen in zijn gezicht of nek aan overhouden.
 • Laat kinderspeelgoed en kettingsloten niet rondslingeren op de stoep.
 • Parkeer de auto alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg ervoor dat de auto geen vrije doorgang of helling (ramp) blokkeert. Parkeren dichtbij huis kan lastig zijn, maar bedenk dat iemand die zich al moeilijker verplaatst, door uw actie langer onderweg kan zijn naar haar/zijn bestemming.
 • Parkeer de auto niet (te ver) op de stoep. Zeker niet op plaatsen waar de stoep al smal is.
 • Klap de spiegels van uw auto in. Het beschermt de spiegels tegen ‘slordige’ weggebruikers en het voorkomt gekneusde ribben bij blinden en slechtzienden (echt gebeurd!).

Melding doen bij de gemeente

Via de website van de gemeente Haarlem of telefoonnummer 14023 kunt u melding doen over problemen in uw woonomgeving, een vraag stellen of een zorgmelding doen. U kunt de melding doen met of zonder DigiD. Verwacht niet meteen antwoord van de gemeente. Door drukte duren de wachttijden vaak langer dan staat aangegeven.

Wat doet de gemeente

Instanties als de wijkraad hebben voortdurend contact met de gemeente. Vaak vragen aanpassingen een lange adem, omdat de gemeente Haarlem groter is dan alleen uw buurt. Daarbij kosten aanpassingen geld en daar moeten potjes voor zijn. Wie echter oplet, ziet dat er weldegelijk in de wijk gewerkt wordt.
Alleen klagen heeft geen zin: meld problemen bij de wijkraad of de gemeente!

 

Haarlem past een nieuwe methode in de bestrijding van de rattenoverlast toe.

Vondelkwartier krijgt de primeur.

Dinsdag 3 december j.l. is er een presentatie gegeven over de  vernieuwde aanpak van de Gemeente in de wijk.

Ratten verspreidden in de middeleeuwen de pest, de ziekte van Weil etc. Deze ziekten leken uitgeroeid maar zijn nu weer in opmars. Bewoners ervaren ratten als heel vies.
Zoals wellicht bekend is mag een ongediertebestrijdingsdienst sinds 2016 buiten geen gif meer gebruiken. Reden is veelal dat de ratten min of meer resistent zijn geworden tegen het gif en in de natuur eten dieren nu eenmaal dieren op en hierdoor krijgen de ‘eters’ het gif binnen en sterven zij binnen afzienbare tijd. Denk aan vossen, reigers, egels etc. In huis en in de kruipruimte kunnen klemmen effectief zijn.De aanpak is drieledig t.w.: voorlichting, bestrijding en controle op het riool systeem en de bestrating.

Voorlichting in de wijk over het toepassen van hygiëne zoals geen vuilniszakken naast de container laten staan als deze vol aangeeft, maar deze weer mee terugnemen naar huis en de volgende dag aanbieden; geen etensresten aan de meeuwen voeren, want de ratten vinden dit ook heel lekker; of het pannetje soep door het toilet wegspoelen. Al deze elementen zorgen ervoor dat de ratten zich onze wijk heel prettig voelen. Hun habitat kan dan flink gedijen en uitbreiden en in korte tijd hebben ze vele, vele nakomelingen. Ook kapotte riolen van de huizen houden het gedierte in stand.

Gelijktijdig loopt in deze fase AntiCimex Smart mee, een digitaal intelligent systeem  dat onze wijk 24/7 monitort en beschermt tegen ongedierte. Door continu bescherming te bieden en onmiddellijk over te gaan tot actie wordt op die manier de overlast op een milieuvriendelijke wijze bestreden.
Het Vondelkwartier wordt vanaf de Eksterlaan, Rijksstraatweg tot aan de Vondelweg omringd door het hoofdriool en verder door de riolen in elke straat.
Door op de splitsingen van het hoofdriool met de riolen van de straten dit digitale bewakings- en bestrijdingssysteem te plaatsen, creëer je een digitaal vangnet.

Spaarnelanden en de firma AntiCimex, een firma voor ongedierte bestrijding, zullen in januari dit gaan uitvoeren. Door de wijk loopt dan een medewerker van deze firma om het digitale systeem te monitoren en te analyseren hoe de bestrijding verloopt. Voorts zal de medewerker ter plekke voorlichting geven als hij wordt aangesproken en zal hij de bewoner(s) aanspreken als hij constateert dat iets niet correct loopt. Ook wijst hij de gemeente op z.g. zinkpunten door ondergravingen van ratten ontstaan.

Door deze systematische aanpak kan de overlast aanzienlijk beperkt gaan worden, echt een volledige terugdringing gaat niet lukken.

Op dinsdag 4 februari 2020 wordt de presentatie en demonstratie herhaald in wijkcentrum Hof van Eden. Aanvang 19:30 uur. Noteer de datum in uw agenda!

Zie ook https://nos.nl/l/2313204

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Vondelkwartier.

Op dinsdag 7 januari 2020 wordt er voor alle in de wijk geïnteresseerde bewoners en andere contacten van de wijkraad weer een nieuwjaarsreceptie gehouden. Ook dit jaar zal de receptie plaatsvinden in het wijkgebouw Hof van Eden aan de Muiderslotweg (ingang tussen nr. 222 en 224.). Tijdens de nieuwjaarsreceptie blikken we terug op 2019 en kijken we naar de agendapunten voor in 2020.

Van 19:30 tot 21:30 bent u van harte uitgenodigd het glas te heffen op het nieuwe jaar. Deze avond zal tevens in het teken staan van het terugkijken op onze wijk in 2019. Wees niet bang: onze blik is natuurlijk ook alweer gericht op 2020. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de wijk of de wijkraad, dan is dit natuurlijk een mooie gelegenheid ze naar voren te brengen. Wij zien u graag op 7 januari!

Heeft u (verbeter)punten voor de wijk? Geef het ons door!

De wijkraad vergadert elke 1e dinsdag van de maand over de ontwikkelingen en/of problemen in de wijk. Problemen worden onder meer aangegeven door bewoners van de wijk zelf. Samen kijken wij naar oplossingen en zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste personen (zoals de gemeente) worden afgehandeld. Mocht u zelf benieuwd zijn wat er op een vergadering wordt besproken of heeft u zelf (wellicht kleine) punten die u graag veranderd ziet in de wijk? Kom dan een keer langs en laat uw mening horen!

Waar u in de wijk ook tegenaan loopt, u kunt dit al heel gemakkelijk doorgeven aan Kees Huijer via secretaris.vondelkwartier@chello.nl. Uw mening wordt gehoord!

De openbare vergaderingen beginnen altijd om 19:30 uur en duren ongeveer een uur, daarna is de besloten vergadering.

In verband met onze nieuwjaarsreceptie vervalt de reguliere vergadering van januari 2020.