Vorst.

Voorkom extra kosten en tref maatregelen
Vorst kan de komende weken zorgen voor een bevroren watermeter of waterleiding. Bevindt uw watermeter zich buiten het huis? Dan is de kans op bevriezing van uw waterleiding en watermeter extra groot.

Geef vorst daarom geen kans en neem tijdig maatregelen. Om bevriezing aan uw waterleiding en watermeter te voorkomen, adviseren wij u om de watermeter te isoleren, de buitenkraan af te tappen en de woning op temperatuur te houden. Voorzie een buitenput altijd van een putdeksel en isoleer de (ruimte van de) watermeter. Onze monteur Johan laat u in een instructievideo zien hoe u dit het beste kunt doen.

Lees onze uitgebreide isolatietips nog eens na op de website: pwn.nl/vorst
Bekijk de instructievideo van Johan

Let op!
Bij bevriezing bent u, als eigenaar van een buitenput, zelf verantwoordelijk voor de kosten van een nieuwe watermeter. De kosten hiervan zijn € 171,- (inclusief 9% btw).

Advertenties

Rattenprobleem Vondelkwartier.

Beste (mede)buurtbewoners,

Een poos geleden heeft een buurtgenoot al eens dit stuk geschreven over de rattenoverlast in het Vondelkwartier. Op verzoek herhalen we dit stuk aangepast.

Al geruime tijd hebben we in onze directe omgeving een groot probleem. Liever willen we er niets van weten of achtten dit onbestaanbaar, doch de nieuwbouwactiviteiten van een paar jaar geleden heeft ten westen en ten noorden van de Rijksstraatweg een verstoring opgeleverd aan het leefmilieu van de “bruine rat”. Veel exemplaren hebben toen hun heenkomen gezocht en zijn, al dan niet via het hoofdriool, onder onze huizen en in tuinen terechtgekomen. Mede met hun vele nazaten veroorzaken zij veel overlast in onze wijk.
Wij constateerden dat er kennelijk schaamte is waardoor mensen elkaar niet informeren, terwijl het juist van belang is dit collectief aan te pakken. Hierdoor kunnen we het probleem minimaliseren of er misschien wel vanaf komen.

Wat kunt u doen?
Zorgen dat er geen voedselresten in uw tuin of in het plantsoen blijven liggen. Met de komende winter in het verschiet eigenlijk ook geen vogelvoer. Weet u dat er een kapot of lek riool onder uw huis ligt, laat dit dan repareren! Wees verder waakzaam:

  • bij het waarnemen van gerommel of geknaag onder de vloer of
  • bij plotselinge stank in de gang, keuken of woonkamer of
  • bij grote zwarte vliegen die plotseling in uw huis rondvliegen, welke uit de kruipruimte onder uw huis komen (van het rattenkadaver)
  • bij heel veel motjes in uw huis

Dit zijn signalen welke duiden op de aanwezigheid van een (dode) rat. Meld dit met onmiddellijke ingang bij Spaarnelanden en zij sturen dan kosteloos de rattenbestrijding firma AntiCimex naar u toe. Zij kijken onder de vloer en nemen passende maatregelen. Zij zetten klemmen tegen de ratten (en halen deze ook weer weg als een rat is gevangen) en bestrijden het vliegende ongedierte met insecticiden.

Bel altijd met Spaarnelanden tel: 023-7517200 en zij verbinden u door met AntiCimex voor een afspraak. Er zijn dan aan hun actie geen kosten verbonden voor u als bewoner.

Een buurtbewoonster

Geslaagd jaar voor speeltuin de Trekpleister!

Speeltuinfeest
Afgelopen september was er voor het eerst in een paar jaar weer een speeltuinfeest. Vele kinderen en hun ouders bezochten dit feest en genoten van de spelletjes, het springkussen, het schminken en vooral de prachtige nieuwe draaimolen. Dankzij een lekker zonnetje was het de hele dag lekker druk. En dankzij de subsidie van de Initiatievenraad van de gemeente konden ook echt alle kinderen gratis genieten! Dank daarvoor. En uiteraard dank aan alle enthousiaste vrijwilligers die deze dag mogelijk maakten.

Sint Maartenoptocht: ondanks het weer een gezellige avond

Het weer dit jaar wat tegen. Tijdens de optocht onder begeleiding van de Damiateband was het gelukkig grotendeels droog, maar de regen die viel zorgde er voor dat we helaas een iets kortere tocht dan andere jaren maakten. Als goedmakertje speelde de Damiateband iets langer toen de kinderen en ouders voor de deur van Bij Tessels genoten van het snoep en de glühwein. Met dank aan Marianne van Bij Tessels voor de versnaperingen.

Wilt u ons helpen?
Wij zoeken nog altijd mensen die ons kunnen helpen bij het organiseren en begeleiden van leuke kinderactiviteiten. Het huttenbouwen, het speeltuinfeest en de Sint Maarten optocht zijn bekende activiteiten. Voor al deze activiteiten hebben wij mensen nodig. Dit zijn er nu helaas niet genoeg waardoor de activiteiten soms niet door kunnen gaan!

Wij zijn niet alleen blij met uw helpende hand maar ook met uw creatieve geest kunt u ons erg blij maken! Voor nieuwe initiatieven is namelijk veel ruimte.

Momenteel bestaat het bestuur uit 4 personen. Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en iemand die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de speeltoestellen.

Wat kunt u verwachten van het vrijwilligerswerk?

Dit is wat lastig te zeggen, het hangt af van wat u gaat doen. De huttenbouw kost meer tijd dan de Sint Maartenoptocht. U kunt het dus zelf redelijk invullen. Wel iets organiseren maar geen bestuursfunctie bijvoorbeeld. Of andersom. Het bestuur komt een paar keer per jaar bijeen, maar vaak kunnen dingen ook per e-mail geregeld worden. Het gaat u echt geen uren werk per week opleveren, dat kunnen wij u wel beloven!

Vrijwilligerswerk is gezellig, leuk en nuttig!
Vrijwilligers zijn nodig om de speeltuin veilig en gezellig te houden voor onze kinderen. Daarbij is het een leuke en gezellige mogelijkheid om mensen uit de buurt beter te leren kennen. We begrijpen dat veel mensen het al druk genoeg hebben met het gezin, werk en andere bezigheden, daarom willen we het zo laagdrempelig mogelijk houden.

Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt bij interesse mailen naar trekpleister@gmail.com. Heel veel dank!

Van de voorzitter.

Wat gaat de tijd toch snel. Een half jaar geleden heb ik de voorzittershamer overgenomen en heb ik mij in de meeste dossier kunnen inlezen. Er waren nog enkele zaken af te handelen of nog steeds lopend, welke door het zittend bestuur van de wijkraad waren gestart en verder werden begeleid.

De renovatie van de Eksterlaan was, toen ik aantrad, al lang achter de rug maar er restte nog wel een pijnpuntje, namelijk de drempels. Zoals het zich laat aanzien geeft de Gemeente Haarlem de wijkraad gelijk en zullen binnen afzienbare tijd deze drempels worden weggehaald en worden vervangen door drempels gelijk aan die bij de Dekamarkt.

In de vergadering van oktober hebben de aanwezige bewoners met verschillende gemeentefunctionarissen kunnen debatteren over de rattenoverlast in de wijk. Een echte oplossing werd niet geboden; dit onderwerp zal dus zeker op onze agenda en in het overleg met de ambtenaren het komend jaar terugkeren.

Het onderhoud in de wijk van straten, verlichting etc. laat soms nog wel wat te wensen over. Het zou goed zijn als wij, bewoners, die ‘storingen’ melden bij het gemeentehuis op hun website of telefonisch. Nog handiger is, als u in het bezit bent van een smartphone, om de app ‘BuitenBeter‘ of ’Verbeter de buurt’ op uw telefoon te installeren. Hiermee kunt u ter plekke de melding in beeld brengen, gegevens invullen en deze gelijk versturen. Uw melding komt zonder meer aan bij het bureau Meldingen Openbare Ruimte. Doen zou ik zeggen. Hiermee stoppen we de verloedering van onze wijk en helpen we de gemeente. Zij kunnen ook niet alles zien. Laten wij ‘hun ogen’ zijn.

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlem 2019.

Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlem 2019

Graag nodigen wij alle Haarlemmers, relaties en bekenden uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in de Gravenzaal van het stadhuis aan de Grote Markt 2.

De receptie wordt gehouden op maandag 7 januari 2019  van 17.00 tot 19.00 uur.

Tot ziens in de Gravenzaal.

Burgemeester en wethouders van Haarlem

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Vondelkwartier.

Op dinsdag 8 januari 2019 wordt er voor alle in de wijk geïnteresseerde bewoners en andere contacten van de wijkraad weer een nieuwjaarsreceptie gehouden. Ook dit jaar zal de receptie plaatsvinden in het wijkgebouw Hof van Eden aan de Muiderslotweg (ingang tussen nr. 222 en 224.). Tijdens de nieuwjaarsreceptie blikken we terug op 2018 en kijken we naar de agendapunten voor in 2019. 

Van 19:30 tot 21:30 bent u van harte uitgenodigd het glas te heffen op het nieuwe jaar. Deze avond zal tevens in het teken staan van het terugkijken op onze wijk in 2018. Wees niet bang: onze blik is natuurlijk ook alweer gericht op 2019. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de wijk of de wijkraad, dan is dit natuurlijk een mooie gelegenheid ze naar voren te brengen. Wij zien u graag op 8 januari!

Heeft u (verbeter)punten voor de wijk? Geef het ons door!

De wijkraad vergadert elke 1e dinsdag van de maand over de ontwikkelingen en/of problemen in de wijk. Problemen worden onder meer aangegeven door bewoners van de wijk zelf. Samen kijken wij naar oplossingen en zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste personen (zoals de gemeente) worden afgehandeld. Mocht u zelf benieuwd zijn wat er op een vergadering wordt besproken of heeft u zelf (wellicht kleine) punten die u graag veranderd ziet in de wijk? Kom dan een keer langs en laat uw mening horen!

Waar u in de wijk ook tegenaan loopt, u kunt dit al heel gemakkelijk doorgeven aan Kees Huijer via secretaris.vondelkwartier@chello.nl. Uw mening wordt gehoord!

De openbare vergaderingen beginnen altijd om 19:30 uur en duren ongeveer een uur, daarna is de besloten vergadering.

In verband met onze nieuwjaarsreceptie vervalt de reguliere vergadering van januari 2019.

Kerstbomenactie Haarlem op 3 en 9 januari 2019.

Net als voorgaande jaren organiseren gemeente Haarlem en Spaarnelanden begin 2019 de kerstbomenactie. Op 3 en 9 januari 2019 – tussen 12.30 en 16.00 uur – kunnen kinderen tot en met 15 jaar op diverse locaties in Haarlem oude kerstbomen brengen.

Het doel van deze actie is zoveel mogelijk te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan rondslingeren in de stad. Dat zorgt namelijk voor rommel, trekt ander zwerfvuil aan en is brandgevaarlijk. De ingezamelde bomen worden versnipperd en verwerkt tot compost.

40 cent en een lootje

Per ingeleverde boom krijgen de kinderen € 0,40 en een lootje waarmee ze kans maken op de Superprijs van € 500,-. Deze hoofdprijs is bestemd voor een activiteit met de hele klas, bijvoorbeeld een excursie, of voor een goed doel. Naast de hoofdprijs zijn er ook cadeaubonnen te winnen. De uitslag van de loting is terug te vinden op de website van Spaarnelanden. Er vindt dit jaar geen loting op de locaties plaats. De winnaars worden vermeld op www.spaarnelanden.nl vanaf 15 januari 2019.

Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen kunnen ook oude kerstbomen inleveren. Zij doen echter niet mee aan de actie. Alle inzamellocaties zijn te vinden op www.spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

Trekking winnende lot Superprijs

De trekking van de winnende loten en de Superprijs is op 15 januari 2019. De uitslagen zijn die dag vanaf 13.00 uur te vinden op www.spaarnelanden.nl. De winnaars dienen zich vóór 22 januari 2019 te melden via communicatie@spaarnelanden.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, naam van de school en groep.

Prijsuitreiking

Op woensdag 30 januari 2019 om 10:00 reikt Merijn Snoek, wethouder van Openbare Ruimte en Groen, in de Gravenzaal in het stadhuis van Haarlem de prijs uit aan de winnende klas.

Verzamelen bomen

Let op: verzamelde bomen mogen op last van de brandweer niet in voortuinen of op straat worden opgeslagen tot de inzameldagen. Spaarnelanden is verplicht bomen te verwijderen in voortuinen en op straat in verband met brandgevaar.