Nieuwe Verloskundigenpraktijk De Verbinding.

Per 1 Juli 2020 jl ben ik gestart met een nieuwe verloskundigenpraktijk in Haarlem-Noord: De Verbinding en is mijn praktijk op het Tesselschadeplein gestopt.

Als verloskundige ben ik al sinds 2002 werkzaam in Haarlem-Noord. Inmiddels heb ik ruim 1200 nieuwe Haarlemmers op de wereld gezet. De start van deze nieuwe praktijk geeft de mogelijkheid om de ideeen die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld vorm te geven binnen een nieuwe setting met een klein team.

Binnen de verloskundigenpraktijk De Verbinding bieden wij totale verloskundige zorg binnen een breder uniek perspectief. Van Kinderwens tot het eerste jaar na de bevalling. Centraal binnen onze zorg staan de kernprincipes ©: Kennis, Samen, Preventie en Wijkgericht.

Wat kun je standaard verwachten:

Spreekuurmogelijkheden ook in de avond en op zaterdag, Hartjesspreekuur, echo’s binnen eigen echocentrum, zorg op gebied van anticonceptie, kinderwensconsulten, hulp bij geven van borstvoeding, samen maken van een gezonde start (aandacht voor preventie), dietiste en bekkenfysiotherapeut in eigen praktijk, ruime mogelijkheden op het gebied van voorlichting tijdens zwangerschap en de periode na de bevalling, begeleiding bij vragen op gebied van seksualiteit, begeleiding bij angst voor de bevalling.

Met ons kleine team hebben we de tijd om met jullie te verbinden zodat we jullie goed kunnen voorbereiden op de bevalling en het aanstaande ouderschap. Daarnaast zijn aan onze praktijk allerlei samenwerkingspartners verbonden zodat jullie altijd gebruik kunnen maken van een deskundige die werkt volgens de laatste richtlijnen en kwaliteitseisen. Kwaliteit van zorg staat immers centraal.

Mocht je net zo enthousiast zijn als wij na het lezen van dit artikel en je willen aanmelden, of wil je weten of onze zorg aansluit bij jullie wensen, neem dan gerust even contact met ons op. Uiteraard is er de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken.

Hartelijke groet,

Dieuwke Ottens en Nina Zimmer

Voor meer informatie:

Verloskundigenpraktijk De Verbinding

Locaties: Haarlem Samen Gezond, Rijksstraatweg 56, 2022 DB Haarlem en De Gijz (Consultatiebureau Haarlem-Noord), Jan Gijzenkade 305-B, 2025 MC Haarlem.

Telefoon: 023-2001925/ 06-15303949

www.verloskundigenpraktijkdeverbinding.nl

Noodoproep: einde wijkraad nabij?

Zoals u vorige week kon lezen heeft onze voorzitter voor een plek in de lokale politiek gekozen. De wijkraad zit dus zonder voorzitter. Maar er is meer. De secretaris/plv. voorzitter is verhuisd naar een andere wijk en heeft aangegeven ook te gaan stoppen. Daarnaast is de penningmeester tegenwoordig het grootste deel van het jaar niet in Nederland en heeft ook hij aangegeven te willen stoppen. Beide laatste heren zijn overigens al 18-20 jaar lid van de wijkraad, begrijpelijk dat zij het nu mooi vinden gezien hun veranderde omstandigheden.

Met het stoppen van bovengenoemd trio blijft er nog één wijkraadslid over, vergezeld van de notuliste. Voor het runnen van een wijkraad zijn minimaal 3 mensen nodig. U begrijpt de titel van dit stukje: als er niet snel mensen bij komen houdt de wijkraad Vondelkwartier op te bestaan. Wij zoeken dus met spoed wat mensen die een plek in de wijkraad willen gaan vullen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Mocht u interesse hebben neem dan gerust contact op met onze secretaris en/of onze voorzitter. Zij kunnen u meer informatie geven over de functies en de werkzaamheden de erbij horen.

Mocht er voor het eind van 2020 geen vervanging zijn gevonden dan houdt de wijkraad Vondelkwartier per 1 januari 2021 op te bestaan. Dat zou toch zonde zijn?

Voorzitter wijkraad treedt af.

Beste bewoners van het Vondelkwartier,

Na ongeveer twee en een half jaar voorzitter te zijn geweest van uw wijkraad heb ik besloten om de voorzittershamer neer te leggen.
Het is een hele fijne periode geweest om met het zittende bestuur aan de slag te gaan voor de wijk. Vooral het overleg met de gemeente over de rattenoverlast in de wijk en de nieuwbouw plannen op het Delftplein, bracht voor mij werk in de avond met zich mee.
Veel bewoners denken dat de wijkraad niet veel kan betekenen, maar dat is minder waar. De gemeente hecht aan de inbreng van bewoners.

Niet omdat ik ontevreden was of al uitgekeken was op de wijkraad treed ik af per 1 augustus a.s., maar omdat ik gevraagd ben om toe te treden tot een lokale partij. Hier hoop ik nog meer te kunnen doen voor geheel Haarlem.

Ik hoop oprecht dat er een bewoonster/bewoner zal opstaan en ook vindt dat de wijkraad verder moet gaan op de ingeslagen weg. En heel eerlijk de werkzaamheden op dit moment zijn ongeveer 4 uur per week in de vorm van maandelijks een wijkraadvergadering, af en toe een participatie overleg met de gemeente over de bouwplannen op het Delftplein en reageren op vragen van vragen gesteld door de bewoners.
Dit alles in een leuk team van de wijkraad en tijdens het zomerreces van de gemeente geen activiteiten. De werkzaamheden vinden v.n.l. plaats in de avonduren.

Geinteresseerden kunnen mij altijd bellen op 0655114525

Fijne zomer, blijf gezond en houdt de gevraagde afstand,
Hans Kamerling

Kleurrijke afvalscheidingscampagne ‘Elke kilo telt’.

Haarlemmers scheiden hun afval steeds meer. Dit betekent minder restafval en meer afval geschikt voor recycling oftewel hergebruik. ‘Elke kilo telt’ is niet voor niks de slogan van de communicatiecampagne die vanaf 15 juni volop onder de aandacht wordt gebracht. Op reclameborden, in advertenties en online zullen de opvallende en kleurrijke campagnebeelden en -boodschappen te zien zijn. Afval scheiden kan ook leuk zijn De campagne van gemeente Haarlem en Spaarnelanden richt zich op het gevoel dat het belangrijk is om afval te scheiden. Hoe meer, hoe beter. Voor jezelf en de wereld waarin we met z’n allen leven. Als je dit gevoel hebt dan is afval scheiden geen kwestie van moeten, maar doe je het graag en vind je het ook nog leuk. Hoe leuk dit kan zijn, laten de filmpjes zien die vorig jaar gemaakt zijn. Zeker de moeite waard om de filmpjes nog eens te bekijken, te vinden op http://www.wijscheidenafval/haarlem.

Haarlems parfum

In opdracht van de gemeente Haarlem en Spaarnelanden is de Haarlemse kerstboom van 2019 verwerkt tot een echt parfum. Een mooi voorbeeld van afval dat niet stinkt. Het Haarlems parfumhoutje wordt geleverd met rubber of linnen lint waarmee het houtje tussen kleding of in de sokkenla kan worden gelegd, of in de auto kan worden opgehangen.

Acties ‘Test je Reukzin’ en ‘De geluiden van afval’

Naast de posters, advertenties en folders, kunnen mensen ook meedoen met de acties ‘In Geuren en Kleuren – Test je reukzin’ en ‘De geluiden van afval’. Leuke acties die afval op een positieve manier onder de aandacht brengen.

De actie ‘In Geuren en Kleuren – Test je reukzin’ vindt in de Stadhuistuin plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni tussen 11.00 en 16.00 uur. Een bijzondere actie waar bezoekers geuren van afval kunnen ruiken en als beloning hiervoor een Haarlems parfumhoutje krijgen.

Online kunnen mensen tussen 22 juni en 13 juli meedoen aan de actie ‘Raad de geluiden van afval’. Op een speciale pagina op de website wijscheidenafval.nl, worden wekelijks 3 afvalgeluiden geplaatst en wint de eerste juiste inzending een mooie en uniek fles Haarlems huisparfum.

Hulp bij geldzorgen?

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen.

Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen. Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past. Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent. U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente de HaarlemPas. Deze HaarlemPas biedt verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld een gratis abonnement op de bibliotheken en toegang tot de Haarlemse musea.  Ook kunt u met de HaarlemPas eenvoudig minimaregelingen aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Kijk dan op www.haarlem.nl/laaginkomen

Ondernemers die door de maatregelen tegen het coronavirus financieel ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Deze regeling biedt voor maximaal drie maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Het bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal E 10.157, op te lossen. U kunt de Tozo aanvragen via www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers-tozo/.

Aarzel niet als u geldzorgen heeft. Als u tijdig aan de bel trekt, voorkomt u schulden.

Geef energie van bewoners de ruimte, want zij maken het verschil.

De lokale politiek heeft onvoldoende oog voor de initiërende, aanjagende én scheppende kracht van bewoners die zich betrekken op hun leefomgeving. Dat moet veranderen, vinden wij: bewoners die zich actief en vol overgave inzetten voor een buurtgerichte, inclusieve, ruimtebesparende en tegelijkertijd duurzame vorm van deelmobiliteit in Haarlem. Daarom organiseren we ons in de vereniging i.o. Ons Buurtschap Haarlem.

Juist in het licht van de Corona-crisis wordt stadsproblematiek rondom mobiliteit en ruimte alleen maar complexer: parkeerdruk, sociale verbinding, leefbaarheid en luchtkwaliteit wordt een opgave die de gemeente niet aan kan zonder bewoners. Op het gebied van mobiliteit laten wij als bewoners al een tijd zien, welke rol wij hierin willen nemen. Samen met overheid en markt tonen wij dat we voor de stad een effectief, inclusief en betaalbaar autodeelsysteem kunnen neerzetten.

Als bewoners zijn we het gaan doén. Met minimale middelen en inzet van veel (onbetaalde) tijd hebben we vorig jaar een pilotproject ondernomen waarin we met autodelen in warme kring 41 auto’s uit het straatbeeld hebben opgeruimd. Er is daarbij een groep Haarlemmers opgestaan die anders wil omgaan met mobiliteit en ruimte. Die een ander, constructief geluid brengt in stadsgesprekken over nieuwbouw, openbare ruimte en participatie. Autodelen in warme kring is daarmee een middel dat het verschil maakt, en waarmee we betrokkenheid bij de leefomgeving en elkaar weten te katalyseren.

Dit zijn zaken die een commerciële autodeelaanbieder niet zal realiseren; en dat kun je ook niet vragen of verwachten in een context van marktwerking. Evenmin mag je van een marktpartij vragen om mobiliteit te garanderen. En dat bleek wel een voorwaarde om bewoners het vertrouwen te geven dat zij met het wegdoen van de eigen auto toch hun mobiele vrijheid behielden, – en tegen lagere kosten.

De enorme waarde van het pilotproject is dat we als bewoners zelf hebben laten zien dat we dit willen en zouden kunnen met een overheidspartij én de markt! In die samenwerking kunnen we effectieve, betaalbare, inclusieve elektrische deelmobiliteit in heel de stad beschikbaar maken. Veel gebruikers die dat willen, participeren daarbij zelf in het onderhouden van het wagenpark en in andere operationele taken. Naast de realisatie van ruimte in de straten, sociale verbinding, parkeerdrukverlaging en luchtkwaliteitsverbetering, zullen opbrengsten van duurzame deelmobiliteit terugvloeien in de leefomgeving, door die te investeren in buurtverbeteringsprojecten.

De meervoudige maatschappelijke waarde die de samenwerking tussen burgers, overheid en markt hier zou opleveren, zijn megakansen voor de stad! Onze oproep aan de gemeente is dan ook: Maak werk van de co-creatie met bewoners als het gaat om betrokkenheid bij en visie op duurzame (deel)mobiliteit en hun eigen leefomgeving!

Namens 135 deelnemers in de twee pilotwijken en 65 ambassadeurs in andere wijken in Haarlem:
Anna Richt, Andreas, Arjan, Eric, Erik, Jobert, Lunette, Maarten, Reza, Richard

Deurknopservice, de ZaaiGoed goodiebag.

De corona-crisis ontwricht de hele samenleving. Zeker voor ouderen is het een beangstigende en zware tijd en dreigt vereenzaming. Wij doen er alles aan om contact te onderhouden en op ‘afstand’ invulling te geven aan onze maatwerk activiteiten voor krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen.

Met de deelnemers van de ZaaiGoed-Tuinclub (dagbesteding) delen we via sociale media (groepsWhatsApp, YouTube, Facebook en mail) allerhande berichten, korte verhalen, raadsels, foto’s en filmpjes.

Iedere woensdag maken we een ZaaiGoed goodiebag met wisselende inhoud die thuis bij de deelnemers, aan de deurknop, wordt bezorgd. In de tasjes zit een zelfgemaakte ansichtkaart met een persoonlijke groet van het ZaaiGoed-team, een doe-het-zelf pakketje voor een groen- of creatieve activiteit binnenshuis en een bloem of boeket van het seizoen, thee uit de tuin of lekkere versnapering.

Wilt u meedoen? Woont u in Haarlem of Zandvoort, heeft u recht op WMO of PGB en wilt u zich bij ons aansluiten, neem dan contact op met Liesbeth 06-40644906 of Erika 06-41866778 of via contact@stichtingzaaigoed.nl.

Na de coronacrisis bent u van harte welkom op onze paradijselijke Zintuigentuin voor gezellige groen- en creatieve activiteiten met persoonlijke aandacht. Zie voor meer informatie onze website.

Livechat met burgemeester Wienen.

Haarlem’s burgemeester Wienen heeft woensdag 1 april tussen 19.00 en 20.00 uur een livechat op de Facebookpagina van gemeente Haarlem. Haerlems Bodem presenteert dit. De burgemeester gaat in dat uur live vragen van Haarlemmers beantwoorden.

Zijn er vragen aan de burgemeester over de gevolgen van het coronavirus, wat is zo belangrijk aan die anderhalve meter afstand en welke maatregelen gelden speciaal voor Haarlem? Of zijn er zorgen over ouderen, waar kun je vertellen over initiatieven voor anderen, mag je nog naar buiten en met hoeveel mensen dan, waarom zijn veel winkels dicht maar supermarkten open?

Zet de vraag in de chat https://www.facebook.com/gemeente.haarlem/

Niet alle vragen komen aan bod, maar de burgemeester gaat zoveel mogelijk vragen beantwoorden.

Verplaatsing jaarvergadering.

Vanwege de crisis rond het coronavirus hebben wij besloten om de jaarvergadering opnieuw te verplaatsen, dit keer voorlopig naar 2 juni as. Er zijn in april en mei dus GEEN wijkraadvergaderingen!

Wij houden u via deze site op de hoogte. U kunt uiteraard altijd mailen met secretaris.vondelkwartier@chello.nl als u vragen/opmerkingen heeft.

Pas goed op uzelf en let een beetje op elkaar……….

Thuis ivm coronavirus?

Door de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn velen aan huis gekluisterd.

Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Heeft u hulp nodig nu u niet terecht kunt bij een van de wijkcentra?
Bel dan op werkdagen tussen 11:00 – 13:00 uur naar de telefoonlijn Altijd Contact, 088 – 855 5195.

Daar zitten medewerkers van verschillende organisaties* uit Haarlem om met u te praten en samen met u te zoeken naar oplossingen.

 

*De organisaties die op dit moment actief meedoen zijn naast DOCK: Haarlem Effect, Kennemerhart, Sport Support, Roads. Er is ook nauw contact met Tandem en BUUV.