Hulp bij geldzorgen?

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen.

Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen. Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past. Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent. U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente de HaarlemPas. Deze HaarlemPas biedt verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld een gratis abonnement op de bibliotheken en toegang tot de Haarlemse musea.  Ook kunt u met de HaarlemPas eenvoudig minimaregelingen aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Kijk dan op www.haarlem.nl/laaginkomen

Ondernemers die door de maatregelen tegen het coronavirus financieel ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Deze regeling biedt voor maximaal drie maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Het bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal E 10.157, op te lossen. U kunt de Tozo aanvragen via www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers-tozo/.

Aarzel niet als u geldzorgen heeft. Als u tijdig aan de bel trekt, voorkomt u schulden.

Geef energie van bewoners de ruimte, want zij maken het verschil.

De lokale politiek heeft onvoldoende oog voor de initiërende, aanjagende én scheppende kracht van bewoners die zich betrekken op hun leefomgeving. Dat moet veranderen, vinden wij: bewoners die zich actief en vol overgave inzetten voor een buurtgerichte, inclusieve, ruimtebesparende en tegelijkertijd duurzame vorm van deelmobiliteit in Haarlem. Daarom organiseren we ons in de vereniging i.o. Ons Buurtschap Haarlem.

Juist in het licht van de Corona-crisis wordt stadsproblematiek rondom mobiliteit en ruimte alleen maar complexer: parkeerdruk, sociale verbinding, leefbaarheid en luchtkwaliteit wordt een opgave die de gemeente niet aan kan zonder bewoners. Op het gebied van mobiliteit laten wij als bewoners al een tijd zien, welke rol wij hierin willen nemen. Samen met overheid en markt tonen wij dat we voor de stad een effectief, inclusief en betaalbaar autodeelsysteem kunnen neerzetten.

Als bewoners zijn we het gaan doén. Met minimale middelen en inzet van veel (onbetaalde) tijd hebben we vorig jaar een pilotproject ondernomen waarin we met autodelen in warme kring 41 auto’s uit het straatbeeld hebben opgeruimd. Er is daarbij een groep Haarlemmers opgestaan die anders wil omgaan met mobiliteit en ruimte. Die een ander, constructief geluid brengt in stadsgesprekken over nieuwbouw, openbare ruimte en participatie. Autodelen in warme kring is daarmee een middel dat het verschil maakt, en waarmee we betrokkenheid bij de leefomgeving en elkaar weten te katalyseren.

Dit zijn zaken die een commerciële autodeelaanbieder niet zal realiseren; en dat kun je ook niet vragen of verwachten in een context van marktwerking. Evenmin mag je van een marktpartij vragen om mobiliteit te garanderen. En dat bleek wel een voorwaarde om bewoners het vertrouwen te geven dat zij met het wegdoen van de eigen auto toch hun mobiele vrijheid behielden, – en tegen lagere kosten.

De enorme waarde van het pilotproject is dat we als bewoners zelf hebben laten zien dat we dit willen en zouden kunnen met een overheidspartij én de markt! In die samenwerking kunnen we effectieve, betaalbare, inclusieve elektrische deelmobiliteit in heel de stad beschikbaar maken. Veel gebruikers die dat willen, participeren daarbij zelf in het onderhouden van het wagenpark en in andere operationele taken. Naast de realisatie van ruimte in de straten, sociale verbinding, parkeerdrukverlaging en luchtkwaliteitsverbetering, zullen opbrengsten van duurzame deelmobiliteit terugvloeien in de leefomgeving, door die te investeren in buurtverbeteringsprojecten.

De meervoudige maatschappelijke waarde die de samenwerking tussen burgers, overheid en markt hier zou opleveren, zijn megakansen voor de stad! Onze oproep aan de gemeente is dan ook: Maak werk van de co-creatie met bewoners als het gaat om betrokkenheid bij en visie op duurzame (deel)mobiliteit en hun eigen leefomgeving!

Namens 135 deelnemers in de twee pilotwijken en 65 ambassadeurs in andere wijken in Haarlem:
Anna Richt, Andreas, Arjan, Eric, Erik, Jobert, Lunette, Maarten, Reza, Richard

Deurknopservice, de ZaaiGoed goodiebag.

De corona-crisis ontwricht de hele samenleving. Zeker voor ouderen is het een beangstigende en zware tijd en dreigt vereenzaming. Wij doen er alles aan om contact te onderhouden en op ‘afstand’ invulling te geven aan onze maatwerk activiteiten voor krasse, kwakkelende en kwetsbare ouderen.

Met de deelnemers van de ZaaiGoed-Tuinclub (dagbesteding) delen we via sociale media (groepsWhatsApp, YouTube, Facebook en mail) allerhande berichten, korte verhalen, raadsels, foto’s en filmpjes.

Iedere woensdag maken we een ZaaiGoed goodiebag met wisselende inhoud die thuis bij de deelnemers, aan de deurknop, wordt bezorgd. In de tasjes zit een zelfgemaakte ansichtkaart met een persoonlijke groet van het ZaaiGoed-team, een doe-het-zelf pakketje voor een groen- of creatieve activiteit binnenshuis en een bloem of boeket van het seizoen, thee uit de tuin of lekkere versnapering.

Wilt u meedoen? Woont u in Haarlem of Zandvoort, heeft u recht op WMO of PGB en wilt u zich bij ons aansluiten, neem dan contact op met Liesbeth 06-40644906 of Erika 06-41866778 of via contact@stichtingzaaigoed.nl.

Na de coronacrisis bent u van harte welkom op onze paradijselijke Zintuigentuin voor gezellige groen- en creatieve activiteiten met persoonlijke aandacht. Zie voor meer informatie onze website.

Livechat met burgemeester Wienen.

Haarlem’s burgemeester Wienen heeft woensdag 1 april tussen 19.00 en 20.00 uur een livechat op de Facebookpagina van gemeente Haarlem. Haerlems Bodem presenteert dit. De burgemeester gaat in dat uur live vragen van Haarlemmers beantwoorden.

Zijn er vragen aan de burgemeester over de gevolgen van het coronavirus, wat is zo belangrijk aan die anderhalve meter afstand en welke maatregelen gelden speciaal voor Haarlem? Of zijn er zorgen over ouderen, waar kun je vertellen over initiatieven voor anderen, mag je nog naar buiten en met hoeveel mensen dan, waarom zijn veel winkels dicht maar supermarkten open?

Zet de vraag in de chat https://www.facebook.com/gemeente.haarlem/

Niet alle vragen komen aan bod, maar de burgemeester gaat zoveel mogelijk vragen beantwoorden.

Verplaatsing jaarvergadering.

Vanwege de crisis rond het coronavirus hebben wij besloten om de jaarvergadering opnieuw te verplaatsen, dit keer voorlopig naar 2 juni as. Er zijn in april en mei dus GEEN wijkraadvergaderingen!

Wij houden u via deze site op de hoogte. U kunt uiteraard altijd mailen met secretaris.vondelkwartier@chello.nl als u vragen/opmerkingen heeft.

Pas goed op uzelf en let een beetje op elkaar……….

Thuis ivm coronavirus?

Door de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn velen aan huis gekluisterd.

Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Heeft u hulp nodig nu u niet terecht kunt bij een van de wijkcentra?
Bel dan op werkdagen tussen 11:00 – 13:00 uur naar de telefoonlijn Altijd Contact, 088 – 855 5195.

Daar zitten medewerkers van verschillende organisaties* uit Haarlem om met u te praten en samen met u te zoeken naar oplossingen.

 

*De organisaties die op dit moment actief meedoen zijn naast DOCK: Haarlem Effect, Kennemerhart, Sport Support, Roads. Er is ook nauw contact met Tandem en BUUV.

Uitstel jaarvergadering 7 april.

Vanwege de crisis rond het coronavirus hebben wij besloten om de jaarvergadering van 7 april as te verplaatsen naar 12 mei as. Er is in april dus GEEN wijkraadvergadering!

Ook zal de nieuwe Vondel even in de wacht gezet worden tot er meer zekerheid is over een eventuele lockdown.

Wij houden u via deze site op de hoogte. U kunt uiteraard altijd mailen met secretaris.vondelkwartier@chello.nl als u vragen/opmerkingen heeft.

Pas goed op uzelf en let een beetje op elkaar……….